زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ
دانشگاه علوم پزشکی همدان
زبان EN

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه یکی از هفت معاونت دانشگاه علوم پزشکی همدان است که در سال ۱۳۶۵هجری شمسی بعد از تفکیک دانشگاه علوم پزشکی همدان از دانشگاه بوعلی سینا با ابلاغ جناب آقای دکتر مهدی فتحی اولین رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان ،جناب آقای دکترغلامحسین صدری در تاریخ ۱۳۶۵/۰۷/۲۲ بعنوان اولین معاون پژوهشی دانشگاه منصوب گردیدند. سپس بر اساس برنامه راهبردی دانشگاه در تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۲۰ معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه ادغام و مسئولیت معاونت مشترک به جناب آقای دکتر علی اکبر مشتاقی واگذار گردید ، این رویه تا سال ۱۳۷۰ ادامه یافت و در سال ۱۳۷۰ مجدداً معاونت پژوهشی از معاونت آموزشی منفک و جناب آقای مهندس خسرو مانی کاشانی بعنوان معاون پژوهشی انتخاب گردیدند و مسئولیت ایشان تا سال ۱۳۷۴ ادامه پیدا کرد . مجدداً در سال ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۸۰ به مدت ۶ سال معاونت آموزشی و پژوهشی ادغام و  به صورت مشترک مدیریت گردید. در این مدت ۶ سال آقایان دکتر امیر کشوری ، دکتر محمد جعفریان ، دکتر حسین محجوب ، دکتر فرهاد فراهانی و خانم دکتر مهناز یاونگی به مدت چند ماه مسئولیت این معاونت مشترک را بعهده داشتند. سپس در سال ۱۳۸۰ معاونت پژوهشی برای آخرین بار از معاونت آموزشی جدا شده و از آن تاریخ تاکنون به صورت یک معاونت جداگانه و مستقل به فعالیت خود ادامه داده که بحمدااله روند رو به توسعه ای داشته است و واحدهای زیادی از جمله ۴ پژوهشکده ،۲۰ مرکز تحقیقاتی ، آزمایشگاه جامع، مرکز تکثیر ،پرورش وتحقیقات حیوانات آزمایشگاهی و.......به این مجموعه ارزشمند افزوده شده است.

 

در نهایت در سال ۱۳۹۰ بدلیل توسعه فعالیتهای فناورانه عنوان معاونت پژوهشی به معاونت تحقیقات و فناوری تغییر نام پیدا کرد و واحدهای فناورانه ای شامل مرکز رشد فناوری سلامت و مرکز نوآوری و شتابدهی سلامت به این مجموعه اضافه گردید.

اسامی و مشخصات معاونین محترم پژوهشی ،آموزشی پژوهشی و در نهایت تحقیقات و فناوری فعلی و پیشین دانشگاه علوم پزشکی همدان در جدول ذیل ارائه شده است :

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

مرتبه علمی

عنوان مسئولیت

دوره تصدی مسئولیت

 

۱

دکتر رضا شکوهی

Ph.D مهندسی بهداشت محیط

استاد

معاون تحقیقات و فناوری

۱۴۰۰- تاکنون

 

۲

دکتر سعید بشیریان

Ph.D آموزش بهداشت

استاد

معاون تحقیقات و فناوری

۱۳۹۲- ۱۴۰۰

 

۳

دکتر حیدر طیبی نیا

Ph.D بیوشیمی بالینی

استاد

معاون تحقیقات و فناوری

۱۳۹۰- ۱۳۹۲

 

۴

دکتر علی قلعه ایها

متخصص روانپزشکی

استاد

معاون پژوهشی

۱۳۸۸- ۱۳۹۰

 

۵

دکتر عباس زمانیان

متخصص بیماریهای پوست و مو

استاد

معاون پژوهشی

۱۳۸۴- ۱۳۸۸

 

۶

دکتر ابراهیم نادی

متخصص ریه

استاد

معاون پژوهشی

۲۳/۰۳/۱۳۸۴ الی

۰۶/۰۷/۱۳۸۴

 

۷

دکتر احمد جنیدی

Ph.D مهندسی بهداشت محیط

استاد

معاون پژوهشی

۱۳۸۳-۱۳۸۴

 

۸

دکتر غلامحسین صدری

Ph.D اپیدمیولوژی

استاد

معاون پژوهشی

۱۳۸۰- ۱۳۸۳

 

۹

دکتر مهناز یاونگی

متخصص زنان و زایمان

استاد

معاون آموزشی- پژوهشی

۲۱/۰۱/۱۳۸۰ الی

۱۷/۰۶/۱۳۸۰

 

۱۰

دکتر فرهاد فراهانی

متخصص گوش و حلق بینی

استاد

معاون آموزشی- پژوهشی

۱۳۷۸- ۱۳۸۰

 

۱۱

دکتر حسین محجوب

Ph.D آمار زیستی

استاد

معاون آموزشی- پژوهشی

۱۳۷۷- ۱۳۷۸

 

۱۲

دکتر محمد جعفریان

دندانپزشکی

استاد

معاون آموزشی- پژوهشی

۱۳۷۶- ۱۳۷۷

 

۱۳

دکتر امیر کشوری

متخصص جراحی عمومی

استاد

معاون آموزشی- پژوهشی

۱۳۷۴- ۱۳۷۶

 

۱۴

مهندس خسرو مانی کاشانی

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

مربی

معاون پژوهشی

۱۳۷۰- ۱۳۷۴

 

۱۵

دکتر علی اکبر مشتاقی

متخصص اطفال

استاد

معاون آموزشی- پژوهشی

۱۳۶۷- ۱۳۷۰

 

۱۶

دکتر غلامحسین صدری

Ph.D اپیدمیولوژی

استاد

معاون پژوهشی

۱۳۶۵- ۱۳۶۷

 
 
نشانی: 
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 273
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 256847
تعداد کاربران بر خط 2

پرسش آنلاین از کتابدار