زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ
دانشگاه علوم پزشکی همدان
زبان EN
در سال ۱۳۹۰با توجه به نیازی که احساس می شد اعضای گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان تقاضای تاسیس مرکز تحقیقات فیزیولوژی اعصاب را به دانشگاه ارائه نمودند . این مرکز در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۸ موفق به اخذ موافقت اصولی و در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۲۵ موفق به کسب موافقت قطعی گردید.

 

 

 

نشانی: 
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 311
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 256885
تعداد کاربران بر خط 0

پرسش آنلاین از کتابدار