زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ
دانشگاه علوم پزشکی همدان
زبان EN
با توجه به نقش انکارناپذیر پژوهش در تصمیم گیریهای کلان و در توسعه همه جانبه و با توجه به نیاز و موقعیت فعلی کشور به تولید علم، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی، درمانی تبریز مصمم است در راستای سیاستهای پژوهشی کشور برای بروز و ظهور خلاقیتها و کشفیات، بسترسازی نموده و زمینه لازم را برای ارتقای سطح کیفی و کمی فعالیتهای پژوهشی فراهم نماید. و در نهایت می کوشد تا برای ایجاد تغییرات مناسب مساعدتهای لازم را برای استفاده رسمی و عینی موثر از نتایج تحقیقات را فراهم سازد. برای نیل به ماموریت فوق این حوزه فعالیتهای خود را در قالب گروههای ذیل و تحت سه مدیریت مستقل ساماندهی نموده است.
 
1-  گروه سیاستگذاری
 
2- گروه ارزشیابی و نظارت
 
3- گروه توسعه تحقیقات و فناوری
 
4- گروه توانمند سازی و ارائه خدمات پژوهشی
 
5- گروه انتشار علم و کاربست نتایج تحقیقات
 
6- گروه گسترش روابط بین دانشگاهی
 
7- گروه اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات
نشانی: 
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 267
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 256841
تعداد کاربران بر خط 1

پرسش آنلاین از کتابدار