سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > همکاری های مشترک دانشگاه های غرب و شمال غرب کشور 

مصوبات و تفاهم نامه های کار گروه : طرحهای تحقیقاتی مشترک ، فرصت های مطالعاتی ، قطب علمی و گرنت پژوهشی بین المللی

الف تفاهم نامه ها :

تفاهم نامه همکاری دانشگاههای غرب و شمال غرب کشور برای اجرای طرحهای تحقیقاتی مشترک

مقدمه :

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاههای علوم پزشکی تبریز- ارومیه زنجان کردستان همدان ایلام گلستان اردبیل و کرمانشاه به منظور استفاده بهینه از پتانسیل های موجود و توانایی های علمی- پژوهشی ودر راستای نیل به اهداف پژوهشی این دانشگاهها وحل مشکلات مرتبط با سلامت در منطقه ازطریق انجام طرحهای تحقیقاتی مشترک منعقد میگردد.  

ماده1 اهداف تفاهم نامه:

1-     ایجادزمینه همکاری بین دانشگاههای عضوبرای انجام طرحهای تحقیقاتی مشترک معرفی گردد.

2-     جبران کمبود نمونه های پژوهشی درتحقیقات بالینی

3-     بهره مندی دانشگاههای عضو از توانمندیهای پژوهشی یکدیگر از قبیل امکانات آزمایشگاهی تخصصی و نیروهای تخصص

4-     صرفه جویی در بودجه های پژوهشی دانشگاههای عضو

ماده2- روش اجرا:

1-     یک کارشناس پژوهشی توسط هر یک از دانشگاههای عضو به عنوان رابط اجرای طرحهای مشترک معرفی گردد.

2-     اولویت های منطقه ای تعیین گردد.

3-     مجریان طرحهای تحقیقاتی مشترک لازم است شرایط زیر را داشته باشد :

عضو هیئت علمی باشند حداقل یک طرح تحقیقاتی اتمام یافته در دانشگاه خود داشته باشند. حداقل یک مقاله علمی پژوهشی چاپ شده داشته باشند مجری طرح مشترک می تواند حداکثر به طور همزمان دو طرح مشترک در حال مشترک در حال اجرا داشته باشد.

4-       طرحهای تحقیقاتی مشترک دو نوع می باشند :

الف : طرحهایی که موضوع آنها بر اساس علاقمندی اعضای هیئت علمی دانشگاههای عضو تعیین و هماهنگ می شود.

ب : طرحهایی که موضوع آنها توسط کنسرسیوم سفارش داده می شود برای این قبیل طرحها از فرم پروپوزال وزارت متبوع به عنوان فرم پروپوزال واحد استفاده می شود.

5-پروپوزال طرح تحقیقاتی مشترک که با سفارش کنسرسیوم تهیه شده است در دانشگاه پیشنهاد دهنده مورد بررسی کارشناسی قرار می گیرد و پس از تصویب در شورای پژوهشی این دانشگاه،با نامه معاونت تحقیقات و فناوری برای سایر دانشگاههای همکار ارسال می شود که به عنوان یک طرح مصوب به صورتجلسه شورای پژوهشی آن دانشگاهها اضافه شود و لزومی به بررسی مجدد پروپوزال در دانشگاههای همکار نمی باشد .

6-پروپوزال طرحهای تحقیقاتی مشترکی که بر اساس علاقمندی اعضای هیئت علمی دانشگاههای عضو تهیه و ارائه می شود لازم است جهت تصویب ، هم در دانشگاه پیشنهاد دهنده و هم در دانشگاه همکار مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و نهایتاً در شوراهای پژوهشی آنها به تصویب برسد .

7-یک تفاهم نامه که در متن آن عنوان طرح ، کل هزینه های طرح ، سهم مالی هر یک از دانشگاههای همکار و نیز ضرورت توافق و تفاهم مجریان طرح در مورد مالکیت فکری و مادی طرح ،قید شده است ،به امضاء معاونین تحقیقات و فناوری و مجریان طرح خواهد رسید. (محتوای کلی تفاهم نامه پیوست می باشد)

8- خرید هر نوع دستگاه و تجهیزات از بودجه مشترک طرحهای تحقیقاتی ممنوع می باشد .

9-به ازای سهم مالی هر دانشگاه ، مجریان طرح مشترک تهیه شده توسط مجریان ،به هر یک از دانشگاههای شریک ارائه تا به یک تایید شوراهای پژوهشی انها برسد و امکان تسویه حساب مالی طرح فراهم گردد.

10-یک نسخه از گزارش نهایی مشترک تهیه شده توسط مجریان ،به هر یک از دانشگاههای شریک ارائه تا به تایید شوراهای پژوهشی آنها برسد و امکان تسویه حساب مالی طرح فراهم گردد

ماده 3- مالکیت مادی و معنوی طرح :

1-     برای چاپ هر مقاله حاصل از نتایج یک طرح تحقیقاتی مشترک ، اطلاع و توافق تمامی مجریان طرح لازم و ضروری می باشد . این توافق کتبی ، پس از امضای تمامی مجریان طرح در پرونده طرح تحقیقاتی که در هر کدام از دانشگاههای همکاری موجود می باشد ، نگهداری می شود . لازم به توضیح است که در هر صورت جایگاه نویسنده اول هر مقاله به دانشگاه پیشنهاد دهنده طرح تعلق دارد .

2-     اگر نتایج طرح به یک اختراع منجر شود مالکیت فکری و مادی مربوط به هر ثبت اختراع بر اساس توافق بین دانشگاههای همکار و مجریان قابل تقسیم است .

3-     کمیته ای جهت رفع مالکیت فکری و مادی طرح مشترک ، متشکل از معاونت تحقیقات و فناوری و یا مدیران پژوهشی هریک از دانشگاههای همکار و مجریان طرح پیش بینی شود تا در صورت لزوم با تشکیل جلسه در محل یکی از دانشگاههای مجری طرح ، موضوع بررسی و حل و فصل گردد .

با موافقت معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاههای غرب و شمال غرب کشور کلیه طرحهای تحقیقاتی مشترک بر اساس این تفاهم که مشتمل بر سه ماده می باشد اجرا خواهد شد

تفاهم نامه اجرای طرحهای تحقیقاتی مشترک

 

 

براساس این تفاهم نامه که توسط معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ........................ به عنوان دانشگاه

پیشنهاد دهنده و معاون /معاونین دانشگاه علوم پزشکی ......................... به عنوان دانشگاه همکار برای اجرای طرح

 تحقیقاتی مشترک مصوب تحت عنوان  ................................................................ و با بودجه

کل .............................. ریال امضاء شده است ، توافق می شود که سهم مالی هر یک از دانشگاههای

 مجری به شرح ذیل باشد .

1-  دانشگاه علوم پزشکی .......................................... مبلغ ................................................ ریال

2-  دانشگاه علوم پزشکی .......................................... مبلغ ................................................ ریال

3-  دانشگاه علوم پزشکی .......................................... مبلغ ................................................ ریال

( در صورتی که تعداد دانشگاههای عضو در اجرای یک طرح تحقیقاتی مشترک بیش از سه دانشگاه باشد نام و سهم مالی

 آن دانشگاهها نیز اضافه خواهد شد)

ضمناً چاپ هرگونه مقاله حاصل از نتایج این طرح تحقیقاتی مشترک می بایست با اطلاع و توافق کتبی مجریان طرح مذکور

 باشد.

 

 

محل امضاء معاونین تحقیقات و مجریان طرحهای تحقیقاتی مشترک :

 

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه .................................... (پیشنهاد دهنده طرح )

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه ......................................

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه ......................................

آقای / خانم ......................... مجری طرح از دانشگاه علوم پزشکی

آقای / خانم ......................... مجری طرح از دانشگاه علوم پزشکی

آقای / خانم ......................... مجری طرح از دانشگاه علوم پزشکی

 

 

 

 دانلود تفاهم نامه

 

خروج