صفحه اصلی > پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی > دکتری تخصصی پژوهشی  > مراکز مجری و ظرفیتها 

مراكز تحقيقاتي مجري و ظرفيت پذيرش دانشجو در دوره دكتراي تخصصي پژوهشي (PhD by Research) 
دانشگاه علوم پزشكي همدان

( بر اساس مجوزهاي صادره از شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي كشور) 

ردیف

نام استاد راهنما

نام مرکز تحقیقات 

محور پژوهش

ظرفیت

1

دکتر جلال پورالعجل

مدل سازی بیماریهای غیر واگیر

اپیدمیولوژي

1 نفر

2

دکتر اکرم رنجبر

سلامت تغذیه

سم شناسی

1 نفر

3

دکتر علیرضا کمکی

فیزیولوژی اعصاب

علوم اعصاب

1 نفر

 

نکته: داوطلبین محترم هنگام ارسال مدارک می بایست با توجه به ظرفیت خالی مرکز و علاقمندی  مرکز تحقیقاتی مجری و استاد راهنمایی مربوطه را انتخاب کرده ، چون امکان تغییر وجود ندارد.

نکته: درصورت ایجاد هرگونه تغییر در ظرفیت پذیرش دانشجو در مراکز مجری یا تاسیس دوره در سایر مراکز تحقیقاتی دانشگاه  مراتب در جدول فوق به روز رسانی شده و اعلام می گردد. 

 

خروج