جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی > دکتری تخصصی پژوهشی  > مراکز مجری و ظرفیتها 

مراكز تحقيقاتي مجري و ظرفيت پذيرش دانشجو در دوره دكتراي تخصصي پژوهشي (PhD by Research) 
دانشگاه علوم پزشكي همدان

( بر اساس مجوزهاي صادره از شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي كشور) 

جدول رشته - محل و ظرفیت های پذیرش دانشجو آزمون دکتری پژوهشی سال تحصیلی 99 - 98

نکته: داوطلبین محترم هنگام ارسال مدارک می بایست با توجه به ظرفیت خالی مرکز و علاقمندی  مرکز تحقیقاتی مجری و استاد راهنمایی مربوطه را انتخاب کرده ، چون امکان تغییر وجود ندارد.

نکته: درصورت ایجاد هرگونه تغییر در ظرفیت پذیرش دانشجو در مراکز مجری یا تاسیس دوره در سایر مراکز تحقیقاتی دانشگاه  مراتب در جدول فوق به روز رسانی شده و اعلام می گردد. 

 

خروج