سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات > اولويت هاي تحقيقاتي > اولویت های تحقیقاتی سال 1391 > سایر سازمانها 

اولویت های تحقیقاتی سایر سازمانها

1 ) شرکت آب و فاضلاب استان همدان

1.  بررسی کارایی فعالیتهای شرکت آب و فاضلاب استان همدان و ارائه راهکارهای بهینه سازی.

2. بررسی موجودات بیولوژی در تصفیه خانه های آب همدان وارائه راهکارهای اجرایی کنترل آنها

3. بررسی پتانسیل تشکیل اسیدهای عالی و کتون ها در تصفیه خانه شهید بهشتی همدان و تعیین میزان بهینه ازن تزریقی.

4. امکان سنجی استفاده از انرژی های نو در تاسیسات آبرسانی و دفع فاضلاب استان همدان.

2 ) سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان

1- ایمنی بازار همدان

3 ) سازمان حفاظت محیط زیست استان همدان

1-  تهیه طرح جامع مدیریتی منطقه در شرف ارتقاء سطح ( شکار ممنوع به حفاظت شده ) نشر

2-  تهیه طرح جامع مدیریتی منطقه در شرف ارتقاء سطح ( شکار ممنوع به حفاظت شده ) ملوسان

3-  تهیه طرح جامع مدیریتی منطقه در شرف ارتقاء سطح ( شکار ممنوع به حفاظت شده ) آلموبلاغ

4-  مدیریت گونه گرگ با رویکرد کاهش تصاد منافع با انسان.

5-  پویایی شناسی جمعیت پازن در منطقه حفاظت شده خانگرمز

6-  مطالعه جامع قوچ و میش ارمنی ( گونه نماد) در استان همدان

7-  بررسی تنوع گونه ای پرندگان خشکزی استان

8- پایش و بررسی آثار ناشی از محل دفن زباله همدان بر محیط زیست

9-  پایش و بررسی آثار مواد زاید جامد و آلودگی هوا در صنایع.

10- پایش و بررسی اثار آلاینده های موجود در آب ، خاک ، هوا.

11-  پایش و بررسی مواد زاید خطرناک در شهرستان همدان

12-  ارشاد و تنویر افکار عمومی شهر همدان ( آموزش پیشگیری از آلودگی ها)

13-  تعیین نیازهای آموزشی مخاطبان 8 گانه محیط زیست استان همدان

خروج