سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات > اولويت هاي تحقيقاتي > اولویت های تحقیقاتی سال 1391 > اولویتهای تحقیقاتی معاونت ها > معاونت غذا و دارو 

اولویت های تحقیقاتی معاونت غذا و دارو

1) حوزه آزمایشگاه:

1.       بررسي میزان افلوکساسین M1 در شیرهای پاستوریزه واحدهای لبنی استان همدان

2.       بررسي آلودگی قارچی و تعیین میزان افلوکساسین در مغز گردو سطح عرضه استان همدان

3.       بررسي مهاجرت ملامین در پنیر UF

2) حوزه دارو:

1.             تدوین و بررسي شاخصهای کارآمدی نظام دارویی کشور

2.             بررسی میزان داروهای گیاهی تجویز شده توسط پزشکان عمومی و متخصص

3.             بررسي ميزان پایبندی پزشکان به دستورالعمل‏های تجویز دارو

4.             بررسي شاخص‏های تجویز دارو در نسخ آزاد پزشکان

5.             بررسي شاخص‏های مصرف خودسرانه دارو در استان

6.             بررسی تأثیر اجرای برنامه های هفته پیشگیری از مسمومیت ها بر میزان آگاهی عموم

7.             بررسي میزان رضایت مندی بیماران از نحوۀ ارائه خدمات دارویی در بیمارستانها

8.             بررسی هزینه ناشی از عوارض مصرف آنتی بیوتیک ها در بیمارستانها

9.             بررسي میزان بستری و هزینه درمانی ناشی از مصرف خودسرانه داروها در استان

10.      بررسي سطح آشنایی و توقعات مردم از مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم

11.      بررسي سطح آگاهی دانشجویان سال آخر رشته پزشکی از اندیکاسیون‏ها و عوارض جانبی داروهای کورتیکوستروئید

12.      بررسی الگوی مقاومت میکروبی در بیمارستانها

13.    بررسي میزان تأثیر آموزش کارکنان بیمارستان در کاهش آلودگی و عفونت بیمارستانی

14.    بررسي علل بروز تخلفات داروخانه ای

15.    بررسي خطاهای رایج دارویی بین پرستاران بیمارستان ها

16.    بررسي میزان آگاهی مردم از مفهوم قاچاق و عوارض مصرف داروهای قاچاق

17.    ارزیابی کیفیت داروها در بازار مصرف (PMS)

18.    تعیین میزان خسارت ها و ضایعات دارویی در بیمارستان های استان

19.    مطالعه فرمول ترکیبی و داروهای ساختنی تجویز شده توسط پزشکان متخصص استان

20.    بررسی میزان و علل اعتقاد بیماران به شکل تزریقی دارو در مقایسه با اشکال دیگر دارویی

21.    علل سوء مصرف مواد و بیشترین ماده مورد سوء مصرف در استان

22.    بررسی و شیوع مسمومیت با انواع مواد مخدر

23.    بررسی میزان اثر اجرای بیمه روستایی و پزشک خانواده در مصرف سرانه دارو در استان

24.    بررسی قوانین مرتبط با صنعت گیاهان دارویی و ارائه پیشنهادات اصلاحی

3) حوزه غذا:

1.       بررسي و اندازه‏گیری باقیمانده سموم کشاورزی در محصولات کشاورزی استان

2.       بررسي وضعیت روغن‏های خوراکی مورد مصرف در استان

3.       بررسي وضعیت فراوانی و علل مسمومیت های غذایی (FBO)

4.       بررسي وضعیت مواد غذایی قاچاق در سطح عرضه

5.       بررسي میزان مهاجرت منومر در ظروف یکبار مصرف

6.       تأثیر غنی سازی آرد با آهن و اسیدفولیک بر میزان هموگلوبین

7.       بررسي Shelf life آردهای تولیدی استان

8.       تأثیر نوع بسته بندی در ماندگاری مواد غذایی

9.       بررسي باقیمانده سموم و آفات کشاورزی در غلات

10.   بررسي اختلالات تغذیه‏ای در دانش آموزان استان

11.   بررسي تأثیر فیلم های ضد میکروبی در ماندگاری مواد غذایی

12.   بررسي تأثیر فیلم های نانوکامپوزیت در میزان ماندگاری و کیفیت مواد غذایی

13.   بررسي باکتریهای پروبیوتیک بر روی محصولات لبنی

 

خروج