سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات > اولويت هاي تحقيقاتي > اولویت های تحقیقاتی سال 1391 > اولویتهای تحقیقاتی معاونت ها > معاونت درمان 

اولویت های تحقیقاتی معاونت درمان

1.    شیوه ارتقاء کیفیت خدمات اورژانس‏ها

2.    نحوۀ جذب بیماران در بیمارستانهای دولتی

3.    شیوه‏های ارزیابی رضایت بیماران از خدمات ارائه شده

4.    شیوه‏های کاهش هزینه های بیمارستانی

5.    شیوه‏های کارآمدی تعرفه های درمانی

6.    حفظ و نگهداری تجهیزات بیمارستانی

7.    شیوه‏های منطقی برای تعادل اشغال تخت های بیمارستانی

8.    شیوه‏های مؤثر کنترل عفونت بیمارستانی

9.    شیوه‏های کارآمدی نیروی انسانی ( درمانی و پشتیبانی)

10.      بکارگیری مؤثر متخصصین طب اورژانس با پوشش تمام وقت اورژانس

11.      نحوه‏های تعادل در هزینه‏ها و درآمدهای بخش های مختلف بیمارستان

12.      شیوه افزایش انگیزه رده‏های مختلف ارائه دهنده خدمات در بیمارستانها

13.      ارزیابی نقش اجرای طرح کارانه در ارائه خدمات

14.      ارزیابی کمیته های بیمارستانی در پیشبرد اهداف سازمانی

15.      بررسی نقش نظارت و ارزشیابی مستمر بیمارستانها در ارتقاء کیفیت خدمات

16.      نحوۀ ارزیابی گسترش فضاهای فیزیکی مورد نیاز بیمارستانها

17.      نقش نظارت و ارزیابی مستمر در ارتقاء کیفیت بخش خصوصی

18.      شیوه‏های بهینه سازی آموزش پرسنل و نقش آن در ارتقاء کیفیت خدمات

19.      تجربیات موفق مدیران جهت لحاظ نمودن ویژگیهای مدیریتی مدیران بیمارستانها

20.      اجرای شیوه‏های موفق در ارتقاء بهداشت بیمارستانی

21.      شیوه‏های مؤثر در خرید بهینه تجهیزات پزشکی

22.      شیوه‏های مؤثر ارائه خدمات اعضای هیئت علمی در بیمارستانهای آموزشی

23.      ارزیابی اجرای شیوه‏های مؤثر در مدیریت بهینه بیمارستان ( ایزو- کنترل کیفیت و ...)

24.      شیوه‏های مؤثر خود ارزیابی بیمارستانها در ارتقاء کیفیت خدمات

خروج