سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات > اولويت هاي تحقيقاتي > اولویت های تحقیقاتی سال 1391 > اولویتهای تحقیقاتی مراکز تحقیقاتی >  مرکز تحقیقاتی مراقبتهای مادر و کودک 

اولویت های مرکز تحقیقات مراقبتهای مادر و کودک ( پرستاری و مامایی)

راهبردهای کلی اولویت پژوهشی:

 1. انتقال دانش به حوزه عمل در مراقبتهای مادر و کودک (پرستاری و مامایی)
 2. مراقبت مبتنی بر شواهد در حوزه های سلامت مادر و کودک
 3. پژوهش­های کمّی، کیفی و تلفیقی در حوزه سلامت و سطوح مختلف پیشگیری در مراقبتهای مادر و کودک
 4. پژوهش­های کمّی، کیفی و تلفیقی در حوزه مراقبت­های ویژه در مادر و کودک
 5. پژوهش در مدیریت مراقبتهای مادر و کودک
 6. پژوهش در آموزش مراقبت­های مادر و کودک

در حوزه مراقبت از مادران:

 1. مادر سالم
  1. اقدام پژوهی در توانمندسازی سلامت مادران در ابعاد زیستی، روانی، اجتماعی، معنوی، فرهنگی
  2. تحقیقات کمّی و کیفی و تلفیقی جهت نظریه پردازی، الگو سازی و ابزار سازی در زمینه سلامت زنان در مقاطع مختلف زندگی 
  3. کیفیت زندگی زنان در مقاطع مختلف زندگی
  4. پژوهش های تلفیقی درسلامت زنان از بلوغ تا یائسگی
  5. بهداشت باروری
  6. رعایت حقوق زنان
  7. خشونت علیه زنان
  8. آموزش و مشاوره در زمینه­های تنظیم  خانواده، بهداشت دوران بلوغ، بارداری و زایمان ایمن
  9. مشارکت همسران در بهداشت باروری
  10. غربالگری سلامت زنان با محوریت مراقبت کلیت گرا
  11. بهداشت ازدواج و زناشویی
  12. بررسي راهكارهاي كاهش زايمان سزارين
  13. ترويج زيمان فيزيولوژيك و مزاياي آن
  14. كاهش ترس مادران از درد زايمان

 

 

 1. مادر بیمار
  1. پژوهش­های کمّی، کیفی و تلفیقی در زمینه مراقبت کلیت گرا ناباروری
  2. تحقیق در زمینه بسترهای فرهنگی روشهای نوین کمک باروری
  3. بیماریهای دوران بارداری و مراقبتهای مربوطه
  4. در بیماریهای سنین باروری و یائسگی و مراقبت­های مربوطه

در حوزه مراقبت ازکودکان:

1.       كودك سالم

1.       ارتقاء سلامت کودکان در سنین مختلف مبتنی بر نگاه کلیت گرا

2.       ارتقاء سلامت نوجوانان و جوانان مبتنی بر نگاه کلیت گرا

3.       حمایت اجتماعی از کودک درخانواده (تک والد، مطلقه)

4.       حمایت از حقوق کودکان بی سرپرست

5.       رشد و تکامل کودکان در سنین مختلف یا دیدگاه کلیت گرا

6.       چگونگی شکل گیری هویت در کودک، نوجوان و جوانان

7.       بحران بلوغ و مراقبتهای آن

8.       آموزش و مشاوره در زمینه پیشگیری از انحراف از جاده سلامت

2.       كودك بیمار

1.       پژوهش­های کمّی، کیفی و تلفیقی در زمینه مراقبت کلیت گرا از کودکان بیمار در سنین مختلف

2.       حمایت اجتماعی و مراقبتی در بیماریهای خاص

3.       حمایت اجتماعی و مراقبتی از خانواده دارای کودکان مبتلا به ناهنجاریهای مادرزادی

4.       مراقبت پی گیر جامعه – محور از کودکان دارای اختلالات خاص

5.       مراقبت در سوء مصرف مواد در کودک، نوجوان و جوانان

 

خروج