سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات > اولويت هاي تحقيقاتي > اولویت های تحقیقاتی سال 1391 > اولویتهای تحقیقاتی دانشکده ها > اولویتهای دانشکده توانبخشی 

اولویت های تحقیقاتی دانشكده توانبخشي

1) اولويت هاي پژوهشي گروه گفتاردرماني                        

1-      مقايسه شاخص هاي طبيعي رشد زبان كودكان دو زبانه و تك زبانه

2-      بررسي تاثير مداخله زود هنگام در پيشگيري و كاهش اختلالات آواشناسي و واج شناسي

3-      بررسي شيوع و نوع اختلالات صوت و گفتار زبان

4-      بررسي ميزان رضايت شغلي گفتاردرمانگران (فارغ التحصيلان)

5-      تعيين سن ظهور و تكامل آواهاي گفتاري در كودكان فارسي زبان

6-      طراحي و تهيه ابزارها و آزمون در حيطه گفتار درماني

7-      بررسي شاخص هاي طبيعي رشد زبان در كودكان فارسي زبان

8-      بررسي وضع موجود خدمت رساني گفتار درماني و مقايسه آن با نياز جامعه

9-      طراحي روش هاي جديد آموزش باليني در گفتاردرماني

10-   طراحي پروتكل هاي درماني براي اختلالات گفتار وزبان 

11-   بررسي شيوع اختلالات گفتار و زبان و يادگيري و بلعيدن

12-   انجام مطالعات مداخله اي در زمينه مشكلات ارتباطي ، يادگيري و بلعيدن

13-    بررسي مشكلات گفتار وزبان و بلع  در سالمندان

14-    بررسي مشكلات خواندن و نوشتن در كودكان عاري و كم توان ذهني

15-   مطالعات در زمينه مهارتهاي گفتاري زبان و ارتباطي افراد روزبانه

16-    انجام مطالعات در زمينه ارزيابي و درمان كودكان اتسيم

 

2)اولويت هاي پژوهشي گروه آموزشي كاردرماني

مداخلات درماني در:

1.    اختلالات تكاملي كودكان

2.    اختلالات نورولوژي

3.    اختلالات ارتوپدي

4.    اختلالات رواني – اجتماعي

5.    سالمندان

6.     مداخلات كاردرماني مبتني بر شواهد و درمان مبتني بر «كار»

7.    نقش كاردرمان در توانبخشي مبتني بر جامعه

8.    الگوي زندگي و «كار» در فرهنگ ايراني

9.    تهيه ابزارهاي ارزيابي استاندارد و هنجاريابي ابزارهاي موجود در حيطه فعاليت كاردرماني

10.          مدل ها و تئوري هاي كاردرماني

Model of HUMAN Occupation

Person environment occupational performance model

Ecological models in occupational therapy

 

11.          نقش كاردرماني در عوامل موثر بر كيفيت زندگي بيماران

12.          نقش كاردرماني در آموزش و پرورش كودكان عادي و استثنايي

13.          نقش كاردرماني در توانبخشي حرفه اي و اجتماعي

14.          تاثير ارتوزهاي نوين بر اختلالات اسكلتي عضلاني 

 

3) اولويت هاي پژوهشي گروه آموزشي شنوايي شناسي

1-      شنوايي شناسي ، غربالگري و مداخله زود هنگام در كودكان

2-      شنوايي شناسي تشخيصي

3-      سمعك و تكنولوژي هاي قابل كاشت

4-      علوم پايه شنوايي شناسي

5-      شنوايي شناسي توانبخشي و تربيت شنيداري

6-      شنوايي شناسي صنعتي و محافظت پيشگيرانه از كم شنوايي

7-      وزوز و اختلالات پردازش مركزي شنوايي

8-      سلول هاي بنيادي و بازسازي سلول هاي موئي شنوايي

9-      آموزش در شنوايي شناسي

10-   شنوايي شناسي در سالمندان ( تشخيص ، مداخله و درمان )

خروج