سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات > اولويت هاي تحقيقاتي > اولویت های تحقیقاتی سال 1391 > اولویتهای تحقیقاتی دانشکده ها > اولویتهای دانشکده دندانپزشکی 

اولویت های دانشکده دندانپزشکی

1)بخش ترمیمی: 

1-      تحقیقات کاربردی و پایه درنانو

2-      تحقیقات نانو تکنولوژی در دندانپزشکی ترمیمی

3-      تحقیقات پایه و کاربردی در زمینه دندانپزشکی زیبایی

4-      کاربرد طب سنتی و گیاهان دارویی در دندانپزشکی ترمیمی

5-      تحقیقات مرتبط با درمان پوسیدگی ها و نقایص دندانی

6-      تحقیقات مرتبط با کاربرد مواد دندانی در دندانپزشکی ترمیمی

7-      مطالعات مرتبط با پژوهش در آموزش

 

 2)بخش کودکان

1- تاکید بر اهمیت و حفظ دندانهای شیری

2-  طرح های مرتبط با تأکید بر دندانپزشکی پیشگیری درکودکان.(فلوراید-فیشورسیلانت- مراقبت های بهداشت دهان)

3-  طرح های با موضوع نحوه مواجه با آسیب های دندانی در کودکان.

4-  طرح های مرتبط با انواع درمانها با مواد دندانی مختلف و کلیه روش ها در دندانپزشکی

کودکان.

5- تاکید بر اهمیت و نقش ارتودنسی پیشگیری در تشخیص زودهنگام ناهنجاریهای دندانی فکی

6-  مطالعات بنیادی، کاربردی در زمینه پوسیدگیهای زود هنگام در کودکان

 

 3)بخش اندودانتیکس

 1)      مطالعات میکروبیولوژی در مورد عفونتهای اندودانتیک.

2)      مطالعات گسترده در مورد آناتومی سیستم کانال ریشه و variation های آن در شهر همدان.

3)      مواد مورد استفاده در علم اندودانتیکس.

4)      مطالعات کلینیکی در زمینه دردهای دندانی.

5)      مطالعه شیوع و عوامل موثر بر موفقیت و شکست درمانهای اندو در جمعیت شهر همدان .

6)      شستشو دهنده های کانال ریشه دندان

 

 5)بخش پاتولوژي:

 

  1- تعيين  ميزان فراواني اختلالات رشدي نموي و ضايعات نئوپلاستيك و غير نئوپلاستيك ناحيه دهان و فك و صورت

2- انجام بررسي هاي ايمنوهيستوشيمي در زمينه كيستهاي ادنتوژنتيك ، تومورهاي ادنتوژنتيك و ساير ضايعات ( تحريكي ، نئوپلاستيك و كيستيك ) ناحيه فك و دهان

3- انجام بررسي هاي ژنتيكي از قبيل  PCRو پروگنوستيك بر روي كنسرهاي دهاني شايع از قبيل SCC

 

6)بخش پريو

1- بررسي وضعيت بهداشت دهاني و آموزش بهداشت و ارتقا بهداشت  در سطح جامعه مي تواند HSR باشد .

2- بررسي نحوه آموزش و ارزيابي دانشجويان و دستياران

3- بكارگيري طب مكمل  ( هميوپاتي ، داروهاي گياهي و ..) در درمانهاي پريودنتال و دندانپزشكي

4- بررسي ابزار و روشهاي درماني مختلف بيماران پريودنتال  ( ابزار و روشهاي جديد و ارزيابي روشهاي موجود )

5- استفاده از سلولهاي بنيادي  و ژن درماني در زمينه پريودنتال

6- ايمپلنتهاي دنداني

7- بررسي تاثير بيماري پريودنتال بر سلامت عمومي وابالعكس (مي تواند HSR باشد)

8-بكارگيري پيوند هاي بافت سخت ( متريالهاي مختلف موجود و مواد جديدي ) و بافت نرم در بازسازي پريودنشيوم

9- انجام و گسترش مطالعات Animal  study

10- بررسي شاخص ها و ماركرهاي تشخيص در بيماري پريودنتال (مي تواند HSR باشد)

11- بررسي چگونگي روشهاي پيشگيري از بيماريهاي پريودنتال (مي تواند HSR باشد)

12- بررسي نقش سينوكاينها و پلي مورفيسم ها در بيماريهاي پريودنتال

 

7)بخش تشخيص

1-روشهاي نوين تشخيصي از طريق بزاق

2- كاربرد طب گياهي و سنتي در محدوده ضايعات دهاني

3- ارزيابي بيماريهاي سيستميك از طريق تغييرات مخاط دهان و بيوماركرهاي بزاق

4- استفاده از روشهاي نوين قبل از ليزر ، كزايو ، سيتولوژي و غيره در تشخيص ارزيابي و درمان ضايعات دهاني

 

8)بخش جراحي

1 تروماي ناحيه فك و صورت

2- ناهنجاري هاي ناحيه فك و صورت

3- عفونت هاي ناحيه فك و صورت

4- ضايعات پاتولوژيك ناحيه فك و صورت

 

9)بخش راديولوژي

1- مقايسه قابليتهاي  كيفي و كاربردي تكنيكهاي نوين تصوير برداري دهان و فك و صورت ( شامل تصوير برداري ديجيتال ،   CBCT,CT.MRI       سونوگرافي ، سينتي گرافي و ...)

2- مطالعه قابليتهاي تكنيك CBCT در رشته هاي مختلف دندانپزشكي

3- مطالعه در زمينه تجويز راديوگرافي توسط دندانپزشكان

4- مطالعه در زمينه رعايت اصول حفاظت در برابر  اشعه X

5- مطالعه در زمينه دوز تابشي تكنيكهاي مختلف راديولوژي

 

10)بخش پروتزهاي دنداني

1- مقاومت به شكست رستوريشن هاي  سراميكي

2- بررسي ريز نشست رستوريشنهاي دنداني با روشهاي جديد

3- پست هاي فيبري

4- نقش ايمپلنت در  طرح درمانهاي دندانپزشكي

5- بررسي اتصالهاي ايمپلنتهاي پايه در دندانپزشكي

6- بهبود كيفيت زندگي افراد بدون دندان

7- بررسي ايمپلنت هاي سراميكي به عنوان پايه پروتز

8- بررسي ايمپلنت در پروتز هاي دنداني كه  توسط آن حمايت مي گردند

9- بررسي رنگ و ثبات در رستوريشنهاي سراميكي

 

 4)بخش ارتودنسي

1-  clinical  trial روشهاي مختلف درماني در ارتودنسي

2- كاربرد CBCT در ارتودنسي

3-Animal  study

4-cleftlip& palate

5-carics  prevention

6- تحقيقات اپيدميولوژيك در ارتودنسي

7-Biomechanic در ارتودنسي

8- Prediction درمانهاي ارتودنسي

9- پژوهش در روشهاي مختلف  آموزش ارتودنسي

10- موضوعات اخلاق حرفه اي در ارتودنسي

 

5)بخش پاتولوژي:

1- تعيين  ميزان فراواني اختلالات رشدي نموي و ضايعات نئوپلاستيك و غير نئوپلاستيك ناحيه دهان و فك و صورت

2- انجام بررسي هاي ايمنوهيستوشيمي در زمينه كيستهاي ادنتوژنتيك ، تومورهاي ادنتوژنتيك و ساير ضايعات ( تحريكي ، نئوپلاستيك و كيستيك ) ناحيه فك و دهان

3- انجام بررسي هاي ژنتيكي از قبيل  PCRو پروگنوستيك بر روي كنسرهاي دهاني شايع از قبيل SCC

 

6)بخش پريو

1- بررسي وضعيت بهداشت دهاني و آموزش بهداشت و ارتقا بهداشت  در سطح جامعه مي تواند HSR باشد .

2- بررسي نحوه آموزش و ارزيابي دانشجويان و دستياران

3- بكارگيري طب مكمل  ( هميوپاتي ، داروهاي گياهي و ..) در درمانهاي پريودنتال و دندانپزشكي

4- بررسي ابزار و روشهاي درماني مختلف بيماران پريودنتال  ( ابزار و روشهاي جديد و ارزيابي روشهاي موجود )

5- استفاده از سلولهاي بنيادي  و ژن درماني در زمينه پريودنتال

6- ايمپلنتهاي دنداني

7- بررسي تاثير بيماري پريودنتال بر سلامت عمومي وابالعكس (مي تواند HSR باشد)

8-بكارگيري پيوند هاي بافت سخت ( متريالهاي مختلف موجود و مواد جديدي ) و بافت نرم در بازسازي پريودنشيوم

9- انجام و گسترش مطالعات Animal  study

10- بررسي شاخص ها و ماركرهاي تشخيص در بيماري پريودنتال (مي تواند HSR باشد)

11- بررسي چگونگي روشهاي پيشگيري از بيماريهاي پريودنتال (مي تواند HSR باشد)

12- بررسي نقش سينوكاينها و پلي مورفيسم ها در بيماريهاي پريودنتال

 

7)بخش تشخيص

1-روشهاي نوين تشخيصي از طريق بزاق

2- كاربرد طب گياهي و سنتي در محدوده ضايعات دهاني

3- ارزيابي بيماريهاي سيستميك از طريق تغييرات مخاط دهان و بيوماركرهاي بزاق

4- استفاده از روشهاي نوين قبل از ليزر ، كزايو ، سيتولوژي و غيره در تشخيص ارزيابي و درمان ضايعات دهاني

 

8)بخش جراحي

1 تروماي ناحيه فك و صورت

2- ناهنجاري هاي ناحيه فك و صورت

3- عفونت هاي ناحيه فك و صورت

4- ضايعات پاتولوژيك ناحيه فك و صورت

 

9)بخش راديولوژي

1- مقايسه قابليتهاي  كيفي و كاربردي تكنيكهاي نوين تصوير برداري دهان و فك و صورت ( شامل تصوير برداري ديجيتال ،   CBCT,CT.MRI       سونوگرافي ، سينتي گرافي و ...)

2- مطالعه قابليتهاي تكنيك CBCT در رشته هاي مختلف دندانپزشكي

3- مطالعه در زمينه تجويز راديوگرافي توسط دندانپزشكان

4- مطالعه در زمينه رعايت اصول حفاظت در برابر  اشعه X

5- مطالعه در زمينه دوز تابشي تكنيكهاي مختلف راديولوژي

 

10)بخش پروتزهاي دنداني

1- مقاومت به شكست رستوريشن هاي  سراميكي

2- بررسي ريز نشست رستوريشنهاي دنداني با روشهاي جديد

3- پست هاي فيبري

4- نقش ايمپلنت در  طرح درمانهاي دندانپزشكي

5- بررسي اتصالهاي ايمپلنتهاي پايه در دندانپزشكي

6- بهبود كيفيت زندگي افراد بدون دندان

7- بررسي ايمپلنت هاي سراميكي به عنوان پايه پروتز

8- بررسي ايمپلنت در پروتز هاي دنداني كه  توسط آن حمايت مي گردند

9- بررسي رنگ و ثبات در رستوريشنهاي سراميكي

 

 

خروج