سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات > اولويت هاي تحقيقاتي > اولویت های تحقیقاتی سال 1391 > اولویتهای تحقیقاتی دانشکده ها > اولویتهای دانشکده پرستاری و مامایی 

اولویت های تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی

 

گروه بهداشت مادر و کودک :

 بعد آموزش : آموزش پری ناتال + آموزش خانواده + آموزش بیماران + آموزش مدارس

بعد کیفیت خدمات : ارتقاء کیفیت مراقبتهای مربوط به مادر و کودک (مراکز بهداشتی درمانی ، بیمارستانها و ....

ابعاد پیشگیری و درمان و توانبخشی در خصوص مسائل مادر و کودک و بیماریهای فرض دار : کانسر + دیابت + متابولیک و.....

مشاوره بهداشت باروری و بهداشت مادر و کودک : قبل از ازدواج ـ نوجوانان ـ دوران بارداری ـ بعد از زایمان و شیردهی  ومنوپوز

 مامایی جامعه نگر

بهداشت سالمندان : کیفیت زندگی در دوران سالمندی + منوپوز ، پیشگیری از بیماریهای مزمن و بازتوانی

سلامت مردان : ارتقای سلامت مردان و مشارکت مردان در برنامه های سلامت مادران

گروه پرستاری  بهداشت جامعه :

1ـ مراقبتهای پرستاری جامعه محور ـ خانواده محور ـ گروه محور (بزهکاران ، معتادان ،....)

2ـ سلامت زنان در مقاطع مختلف ( بلوغ ، بارداری ، یائسگی ، سالمندی)

3ـ کنترل و پیشگیری از عفونت های بیمارستانی

4ـ بررسی خانواده های آسیب پذیر (سوء مصرف مواد ، سوء رفتار ، طلاق و....)

5ـ ارتقاء رفتارهای بهداشتی (ورزش ، تغذیه و پیشگیری از چاقی)

6ـ کنترل و پیشگیری بیماریهای مزمن در سنین مختلف

7ـ غربالگری بیماریها (فشارخون ، دیابت ، سرطان ها ، بیماریهای واگیر نظیر سل و ...)

8ـ اپیدمیولوژی / همه گیر شناسی حوادث و سوانح

9ـ آموزش و مراقبت های مادر و کودک

10ـ مراقبت از بیماریهای واگیر و غیرواگیر در سطح مراکز تولیدی و صنعتی

11ـ مراقبت بیماریهای واگیر و غیرواگیر در مراکز آموزشی (دانشگاه ، مدارس ، مهدکودک و ....)

12 ـ  بررسی و سنجش سلامت کودکان در سنین مختلف (رشد و تکامل ، آموزش ، مراقبت ، بهداشت دهان و دندان و ....)

13ـ آموزش و مراقبت از کودکان با بیماریهای خاص

14ـ کنترل بیماریهای واگیر و غیرواگیر در سطح جامعه

15ـ بررسی ویژگیها و خصوصیات شهر سالم  (HeaLty cities) 

 

گروه مامایی :

1ـ نقش آموزش در ترویج زایمان ایمن

2ـ بررسی نقش آموزش در ترویج زایمان فیزیولوژیک

3ـ بررسی علل شایع آمنوره

4ـ بررسی تأثیر شیوه های نوین مامایی در انجام زایمان طبیعی

5ـ بررسی و انتخاب روش مناسب کاهش حاملگی های منجر به سقط در شهر وروستا

6ـ تخمدان پلی کیستیک PCOS (بررسی علل شایع)

7ـ بررسی شیوع اکلامپسی و پره اکلامپسی

8ـ بررسی مشکلات شایع دوران نوجوانی ،بلوغ ،یائسگی

9ـ بررسی نحوه تغذیه در دوران نوجوانی ، قبل از بارداری و حین بارداری

10ـ مراقبتهای مادری کانگورویی بر سلامت نوزادان 

11ـ سلامت زنان در مقاطع مختلف (بلوغ ، بارداری ، یائسگی ، سالمندی)

12 ـ سلامت مردان در مقاطع مختلف (بلوغ ،جوانی ،سالمندی)

13ـ آموزش و مراقبتهای مادر و کودک

14ـ بررسی میزان رعایت استانداردهای مامایی 

15ـ انواع روش های نوین تدریس (شبیه سازی ها ،DL ، CBL،  PBL ، EBPLL)

16ـ بهداشت باروری و حیطه های آن                       

17ـ بررسی اختلالات جنسی و جوانب آن

18ـ بررسی زوجین نابارور

19ـ بررسی اختلالات روحی و روانی در دوران باروری و منوپوز

20ـ غربالگری بیماریهای زنان

21ـ نیازسنجی و مشاوره در مامایی

22ـ بررسی روشهای کاهش سزارین

23ـ بررسی روش های موثر در آموزش بهداشت باروری و بلوغ در دختران و پسران در سنین مختلف

24ـ بررسی اعتیاد در مادر و عوارض جنینی و نوزادی

25ـ بررسی الگوی تغذیه ای در گروههای آسیب پذیر

گروه پرستاری کودکان :

1ـ ارتقاء سلامت کودکان (در ابعاد زیستی ،روانی ،اجتماعی ، معنوی ، فرهنگی) در سنین مختلف رشد و تکامل

2ـ حقوق کودک

3ـ رشد و تکامل کودکان در سنین مختلف یا دیدگاه کلیت گرا

4ـ بحران قبل و در حین بلوغ و مراقبتهای آن

5ـ آموزش و مشاوره در زمینه پیشگیری از انحراف از جاده سلامت

6ـ مراقبت پرستاری کلیت گرا از کودکان بیمار در سنین مختلف رشد و تکاملی و بیماریهای مختلف

7ـ کاربرد مراقبت مبتنی بر شواهد درمراقبت از کودکان بیماردر بیمارستان

8ـ حمایت اجتماعی و مراقبتی از خانواده دارای کودکان مبتلا به اختلالات یا بیماری های خاص و مزمن

9ـ توانمندسازی و کارآمدی دانشجویان ،مربیان و مدرسین پرستاری در بالین

10ـ ارزیابی و بکارگیری روش های نوین آموزش بالینی و تـوری

11ـ مدیریت و برنامه ریزی درسی در ابعاد تـوری و عملی

 

گروه پرستاری :

ــ حیطه روانپرستاری:

1ـ گسترش خدمات بهداشت روانی در جامعه

2ـ مراقبت پرستاری در منزل برای بیماران روانی

3ـ نقش پرستار در کاهش تقاضا برای مواد مخدر و آموزش بهداشت روان جامعه نگر

4ـ نقش پرستار در خدمات پیشگیری در سیستم بهداشت روان

5ـ آموزش به خانواده بیماران روانی

6ـ بکارگیری اقدامات پیشگیری در سطوح سه گانه بهداشت روانی

7ـ طراحی و روانسنجی ابزار در حیطه مراقبتهای سلامت روان

8ـ بکارگیری فرآیندپرستاری در بخشهای روانپزشکی

 ــ حیطه مدیریت :

1ـ مدیریت و خدمات پرستاری

2ـ آموزش ، ارزیابی و بکارگیری روشهای نوین مدیریتی

3ـ بهبود کیفیت آموزش

 

گروه پرستاري داخلي جراحي

1- روشهاي آموزشي نوين در پرستاري كودكان.

2- نيازهاي آموزشي كودكان و خانواده ها در سنين مختلف.

3- تاثير شير مادر در سلامت جسم و روان كودك.

4- بررسي كيفيت زندگي كودك و خانواده با نياز خاص.

5- آلودگي زيست محيطي و تاثيرات سوء آن بر سلامت كودكان.

6- بررسي آزمون هاي نوين غربالگري در تشخيص زودرس بيماريها.

7- ارزيابي تاثير مداخلات بهداشتي (آموزش،تغذيه، نمك يددار،. . . ) بر وضعيت سلامت دانش آموزان.

8- بررسي سطح اطلاعات مردم در زمينه عوامل خطر مؤثر بر بيماريهاي غير واگير و ارائه برنامه هاي آموزشي متناسب با آن .

9- بررسي نوع و ميزان سوانح و حوادث در شهرستانهاي مجري جامعه ايمن.

10- بررسي شيوع اعتياد در مدارس.

11- بررسي شيوع اختلالات جسمي، رواني و اجتماعي در مدارس.

12- بررسي الگوي تغذيه مناسب در گروه هاي مختلف.

13- ارزشيابي خدمات پرستاري در مراكز بهداشتي درماني.

14- بررسي پيشرفت و افت تحصيلي دانشجويان.

15- بررسي عوامل مؤثر برر كيفيت ارائه مراقبت توسط پرستاران.

16- بررسي راه هاي انتقال دانش به عمل.

17- بررسي ميزان رعايت استانداردهاي پرستاري.

18- راهكارهاي كاهش استرس بر عملكرد رضايت كاركنان.

19- پيشگيري- درمان و توان بخشي بهداشت روان.

20- بررسي كيفيت و كميت برنامه هاي بهسازي نيروي انساني پرستاران.

21- انواع روش هاي نوين تدريس (PBL، CBL، DL، شبيه سازي ها، EBPLL).

22- نياز سنجي آموزشي پرستاران، اعضاي هيئت علمي، مديران پرستاري.

23- روشهاي سازماندهي مراقبتهاي پرستاري نوين.

24- بررسي نقش مشاوره اي پرستاران در بيمارستانها ومنزل.

25- روشهاي مراقبت پرستاري در بيماريهاي مختلف.

26- اخلاق و قانون پرستاري.

27- پرستاري و برنامه پنجم توسعه.

28- پرستاري و مراقبتهاي تكنسيني.

29- پرستاري و معنويت گرايي.

30- جايگاه پرستاري و اصل 44 قانون اساسي.

31- الگوهاي بومي پرستاري مؤثر.

32- بررسي اثر بشي درسي در مقاطع مختلف رشته پرستاري.

33- body Image ، Self steam دانشجويان طي دوران تحصيل.

34- آموزش پرستاري و مطالعه كيفي.

35- درك حرفه اي پرستاران.

36- انگيزش شغلي اعضاي هيئت علمي .

37- آموزش بيمار و پرستار.

38- نوآوري و كارآفريني در پرستاري و مامايي.

39- بررسي اثر بخشي آموزش پرستاري جامعه نگر.

40- آموزش در مراقبتهاي مادر و كودك.

41- بررسي عوامل مؤثر بر سلامت كودكان د رسنين مختلف( رشد و تكامل، آموزش، مراقبت، . . . )

42- مراقبت از كودك با بيماريهاي خاص.

43- بررسي و پيشگيري عفونت هاي بيمارستاني.

44- بررسي و شيوع رفتارهاي پيشگيري كننده ( ورزش، رژيم غذايي، پيشگيري از چاقي).

45- بررسي تاثيرIEQM بر فرآيندهاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي دانشكده.

46- بررسي نگرش بيماران و جامعه نسبت به حرفه پرستاري.

47- بررسي نحوه تقسيم كار در حرفه پرستاري.

48- بررسي علل ترك خدمات پرستاري.

49- بررسي ميزان رضايت پرستاران از حرفه خود.

50- بررسي تاثير ارزشيابي ساليانه بر نحوه عملكرد پرستاران.

51- بررسي سيستم HIS بر ميزان مراقبت از بيمار.

52- ارتقاء بهداشت روان در جامعه.

53- راهكارهاي بهبود كيفيت ارزشيابي باليني- تدريس و يادگيري.

54- بررسي رعايت استانداردهاي مراقبت در بخش هاي روان پزشكي.

55- بررسي موانع روان شناختي در روابط بين فردي.

56-نقش آموزش در ترويج زايمان ايمن.

57- بررسی نقش آموزش در ترويج زايمان فيزيولوژيک.

58-بررسی علل شايع آمنوره.

59-بررسی تأثير شيوه های نوين مامايي در انجام زايمان طبيعي.

60- بررسی و انتخاب روش مناسب کاهش حاملگي هاي منجر به سقط در شهر و روستا.

61- بررسی علل شايع PCO (تخمدان پلی کيستيک).

62-بررسی شيوع اکلامپسي و پره اکلامپسي.

63-بررسی مشکلات شايع دوران نوجواني ، بلوغ ، يائسگي.

64-بررسی نحوه تغذيه در دوران نوجواني ، قبل از بارداری و حين بارداری.

65-بررسی نقش KMC ( مراقبت های مادری کانگورويي) بر سلامت نوزادان.

 

خروج