سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی > دکتری تخصصی پژوهشی  > واحدهای بخش اول 

واحدهای بخش اول

دکتری تخصصی پژوهشی   PhD by Research

رديف

نام درس

تعداد واحد

1

آمار زيستي و اپيدميولوژي پيشرفته

حداکثر 2 واحد

2

روش تحقيق پيشرفته

حداکثر 2 واحد

3

اخلاق در پژوهش (Ethics)

حداکثر 2 واحد

4

مستندسازي و گزارش نويسي (Report writing)

حداکثر 2 واحد

5

اقتصاد سلامت

حداکثر 2 واحد

6

سیاستگذاری سلامت

حداکثر 2 واحد

7

انتقال دانش و ترجمان دانش

حداکثر 2 واحد

8

بازاریابی

حداکثر 2 واحد

9

واحدهاي آموزشي اختصاصی

حداکثر 6 واحد


تذکر: مجموع واحد هاي درسي بخش اول 12 واحد آموزشی است .که از بین واحدهای بالا توسط استاد راهنما  انتخاب می شود. تصمیم گیری در خصوص تعداد واحد هر درس(در سقف 12 واحد) بر عهده استاد راهنما می باشد.

خروج