صفحه اصلي > دکتری تخصصی پژوهشی  > مراکز مجری و ظرفیتها 

مراكز تحقيقاتي مجري و ظرفيت پذيرش دانشجو در دوره دكتراي تخصصي پژوهشي (PhD by Research) 
دانشگاه علوم پزشكي همدان

( بر اساس مجوزهاي صادره از شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي كشور) 

کد

نام مرکز تحقیقات

نام استاد راهنما

تعداد پذیرش

گرایش پایان نامه

مدرک تحصیلی مورد نیاز جهت پذیرش

1

فيزيولوژي اعصاب

 

 

 

 

دکتر عليرضا كمكي

1

علوم اعصاب

دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و دامپزشكي عمومي، كارشناسي ارشد رشته هاي فيزيولوژي، زيست شناسي (با گرايش علوم سلولي و مولكولي، علوم جانوري، ميكروبيولوژي، ژنتيك و بيوشيمي(، ژنتيك انساني، آناتومي، سم شناسي، بيوشيمي، روانشناسي باليني، علوم شناختي ذهن، مغز و تربيت، علوم شناختي روانشناسي شناختي، ژنتيك پزشكي، فارماكولوژي، فيزيوتراپي، شنوايي كاردرماني، گفتاردرماني، اعضاي مصنوعي، بينايي سنجي شناسي

2

سلامت تغذيه

 

دکتر اكرم رنجبر

1

سم شناسي

دكتری عمومي داروسازی و پزشکي، دكتری حرفه ای دامپزشکي، كارشناسي ارشد در رشته های سم شناسی، بیوشیمي بالیني، فیزیولوژی و کارشناسی ارشد در رشته­های زيست شناسي(گرايش­های علوم سلولي و مولکولي،ژنتیک، میکروبیولوژی، زيست)، کارشناسی ارشد بیو تکنولوژی پزشکی و کارشناسی ارشد تغذیه

 

 

نکته: داوطلبین محترم هنگام ارسال مدارک می بایست با توجه به ظرفیت خالی مرکز و علاقمندی  مرکز تحقیقاتی مجری و استاد راهنمایی مربوطه را انتخاب کرده ، چون امکان تغییر وجود ندارد.

نکته: درصورت ایجاد هرگونه تغییر در ظرفیت پذیرش دانشجو در مراکز مجری یا تاسیس دوره در سایر مراکز تحقیقاتی دانشگاه  مراتب در جدول فوق به روز رسانی شده و اعلام می گردد. 

 

خروج