سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی > دکتری تخصصی پژوهشی  > شیوه نامه مراکز مجری 

شيوه نامه مراکز تحقيقاتي

مراحل اخذ مجوز ، فراخوان و پذيرش دانشجوي دكتراي تخصصي پژوهشي (PhD by research)

توسط مراكز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي همدان 

مراکز تحقيقاتي علاقه مند به پذيرش دانشجو در مقطع دكتراي تخصصي پژوهشي (PhD by research) قبل از هر گونه اقدامي مي بايست آيين نامه و دستور العمل مربوطه (مصوب وزارت بهداشت) را با دقت مطالعه نموده و يا با مراجعه به معاونت تحقيقات و فنآوري دانشگاه در اين خصوص اطلاعات كسب نمايند. در صورتي كه مركز تحقيقات شرايط حداقلي موجود در آيين نامه را داشته باشد (اين شرايط در ذيل اين صفحه نيز قيد شده است)، جهت اخذ مجوز از وزارت بهداشت مي بايست كاربرگ "اعتبار بخشي به مراكز تحقيقاتي متقاضي برگزاري دوره دكتراي تخصصي پژوهشي" را از اينجا دانلود نموده و تقاضاي خود را در قالب کاربرگ تکميل شده به همراه مدارك قيد شده در كاربرگ از طريق معاونت تحقيقات و فن آوري دانشگاه به معاونت تحقيقات و فنآوري وزارت بهداشت ارسال نمايند.

پس از طي مراحل قانوني در وزارتخانه و صدور مجوز توسط شوراي عالي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي، مراحل فراخوان و پذيرش دانشجو توسط مرکز تحقيقات و با هماهنگي معاونت تحقيقات و فنآوري دانشگاه و دانشکده تحصيلات تکميلي انجام مي شود.

مركز داراي مجوز پس از تاييد واحدهاي بخش اول در معاونت تحقيقات و فنآوري و نيز دريافت اسامي پذيرفته شدگان نهايي از وزارت متبوع، آموزش بخش اول را آغاز مي نمايند.

شرايط حداقلي مراكز تحقيقاتي جهت اخذ مجوز:

مطابق دستورالعمل وزارت بهداشت مراکز تحقيقاتي داوطلب مي بايست شرايط زير را دارا باشند، در غير اينصورت امكان بررسي تقاضاي آنها در معاونت تحقيقات و فنآوري وزارت بهداشت وجود ندارد. ضمنا معرفي يك نماينده از مركز به عنوان رابط مركز در هنگام ارسال كاربرگ تكميل شده الزامي است:

1) دارا بودن حد اقل يك استاد راهنما با شرايط زير:

·         داراي رتبه دانشياري يا استادي باشد.

·         داراي حداقل 4 مقاله نمايه شده در نمايه هاي بين المللي به عنوان نويسنده اول يا مسول در طول 2 سال گذشته باشد.

2) وجود فضاي تحقيقاتي و آزمايشگاهي مناسب در مركز تحقيقات با تاييد معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت بهداشت

3) انجام بخش عمده از مراحل طرح پژوهشي پيشنهادي جهت دوره دكتراي تخصصي پژوهشي(PhD by research) در مركز درخواست كننده

4) عضويت حداقل دو محقق تمام وقت پژوهشي (حداقل استاديار) در مركز جهت سرپرستي، همكاري يا نظارت در انجام پروژه


خروج