سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی > دکتری تخصصی پژوهشی  > معرفی دوره 

معرفي دوره دکتری تخصصی پژوهشی ( Ph.D by Research )

دوره دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research)در مراکز تحقيقاتي مجهز و واجد شرايط دانشگاه که پس از احراز صلاحيت در معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت بهداشت، مجوز مربوطه را از شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشکي دريافت نموده اند برگزار مي شود. شرط اوليه جهت ثبت نام در فراخوان دارا بودن حداقل دو مقاله (چاپ شده) نمايه شده در نمايه هاي درجه يک بين المللي به عنوان نويسنده اول يا مسول به تشخيص کميته منتخب دانشگاه، نمره زبان مطابق با مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشکي و موفقيت در مصاحبه/آزمون ورودي است.

طول مدت دوره دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research) حداکثرچهار سال است.در این دوره دانشجو با مهارتهایی که کسب می کند پایان نامه تحقیقاتی خود را منطبق با اهداف مراکزتحقیقاتی اجرا می نماید. این دوره شامل دو بخش می باشد .طول مدت دوره (در بخش اول دوره و یا در بخش دوم دوره )در شرایط خاص، به تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه حداکثر تا دو نیم سال قابل تمدید می باشد.

بخش اول دوره که طول آن حداکثر یکسال می باشد و دانشجو طی آن مهارتهای نظری و علمی بنیادین پژوهش را می آموزد. تعداد واحدهای بخش اول 12 واحد آموزشی است . دانشجو دربخش اول دوره ملزم به انتخاب موضوع پایان نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی، انجام مطالعات مقدماتی، نگارش پروپوزال و نهایتا تصویب آن در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه می باشد.موضوع پایان نامه باید منطبق با رسالت مرکز تحقیقاتی مجری و در جهت حل معضلات و نیازهای نظام سلامت باشد.درصورتیکه دانشجو انصراف دهد ویا به هردلیل موفق به گذراندن دوره نگردد با نظرشورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه گواهی دوروس گذرانده به وی اعطا می کردد و دانشجو ملزم به پرداخت کلیه خسارات طبق تعهدات اخذ شده به دانشگاه می باشد. حداقل نمره قبولی در دروس بخش اول 14از20 میباشد.

بخش دوم دوره دکتری تخصصی پژوهشی(Ph.D by Research)  شامل گذراندن مراحل اجرایی پایان نامه تحقیقاتی دانشجو می باشد و شرط ورود به آن گذراندن دروس بخش اول دوره و تصویب پروپوزال پایان نامه توسط شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه است .حداقل زمان این بخش ازدوره دو نیم سال می باشد. تعداد واحدهای بخش دوم دوره دکتری تخصصی پژوهشی 6 واحد کارورزی متناسب با پایان نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی و 22 واحد پژوهشی درقالب اجرای پایان نامه می باشد. دانشجو ضمن اجرای پایان نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی می بایست 6 واحد کارورزی به تشخیص استاد راهنما، ازطریق واحدهای کارورزی درعرصه، ارتباط با صنایع مختلف از جمله داروسازی، تولید لوازم وتجهیزات پزشکی و غیره با توجه به نیاز جامعه و بازار کار به کسب مهارت و تجربه در راستای اهداف دانشگاه بگذراند. دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی پژوهشی پس از چاپ یا اخذ پذیرش حداقل 3 مقاله منتج شده از پایان نامه در طی دوره به عنوان نویسنده اول یامسئول درمجلات علمی،پژوهشی معتبرنمایه شده در نمایه نامه های بین المللی (ISI یا Pub Med (. اگرانجام پروژه  تحقیقاتی منجر به ثبت بین المللی اختراع، اکتشاف، Patent ویا تولید محصولات ارزشمند پزشکی و دارویی شود، این مورد می تواند به تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه  و تایئد کمیته ابداعات واختراعات معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت متبوع ، جایگزین یک تا سه مقاله فوق گردد. (طبق ماده 2 آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی). کلیه امور آموزشی و پژوهشی دانشجو درطول دوره، تحت نظارت شورای تکمیلی دانشگاه می باشد. 

 

 

 

خروج