سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات > اولويت هاي تحقيقاتي > اولویت های تحقیقاتی سال 1391 > اولویتهای پژوهشی HSR در سال ١٣٩١ 

 

اولویتهای تحقیقات در عرصه سلامت

1 -  اولویت های پژوهشی بیماریهای واگیر

1.      مطالعه بر روی بیماریهای نوپدید

2.      بیماریهای مشترک انسان و حیوان و راهکارهای کنترل آن ) با تاکید بر بروسلوزیس و و لپتوسپیروزیس،

کیست هیداتیک ، CCHF )

3.      عفونتهای دستگاه تنفسی

4.      تعیین بار بیماریهای واگیر

5.      همه گیرشناسی ، پیشگیری و درمان ایدز

6.       بیماریهای واگیر منتقله از راه آب و غذا

7.      اتیولوژی ، همه گیرشناسی ، تشخیص ، پیشگیری و درمان هپاتیت

8.      اپیدمیولوژی و مداخلات درمانی مناسب سل با تاکید بر سل مقاوم به درمان

9.      مطالعه بر روی نقش آموزش بهداشت در کنترل بیماریهای واگیردار مختلف

10.   بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد در برخی بیماریهای واگیردار مهم ( ایدز ، سل ، آنفلوانزا و.... )

11.    عفونتهای بیمارستانی

12.   مطالعه بیماری های عفونی در بیماران مبتلا به نقص ایمنی

13.   غربالگری ، تشخیص ، پیشگیری و درمان بیماریهای عفونی منتقله از راه جنسی

14.   مقاومت های میکروبی و راههای کنترل آن

15.  لیشمانیوز جلدی و احشایی از نظر اپیدمیولوژی، راههای کنترل و تولید واکسن

16.  تعیین تنوع و گونه های حشرات ناقل بیماریها

 

2 - اولویت های پژوهشی بیماریهای غیر واگیر

1.      پیشگیری ، درمان و بازتوانی بیماریهای قلبی عروقی

2.      اپیدمیولوژی و پیشگیری از سوانح ، حوادث(خانگی ، شغلی و جاده ای)

3.      اپیدمیولوژی ، اتیولوژی و کنترل رفتارهای پرخطر در جوانان با تاکید بر آموزش و تغییر نگرش

4.      اپیدمیولوژی وپیشگیری شناسایی زودهنگام درمان و بازتوانی سوء مصرف مواد

5.      پیشگیری و کنترل مصرف دخانیات

6.       تعیین بار بیماریهای غیرواگیر

7.      اپیدمیولوژی ، پیشگیری ، شناسایی زودهنگام ، درمان و بازتوانی دیابت

8.      غربالگری بیماریهای غیرواگیر ( با تاکید به ریسک فاکتورهای مربوطه)

9.      پیشگیری ، تشخیص زودهنگام ، درمان و بازتوانی در سرطان

10.  اتیولوژی ، اپیدمیولوژی و کنترل بزهکاری و اختلالات رفتاری ) با تاکید بر خشونت و..... )

11.  کاهش ناتوانی و عوارض اختلالات باروری  (Reproductive health morbidity )   

12.  علل اختلالات رشد در کودکان و کنترل آن

13.  تعیین عوامل زمینه ساز و محافظتی در ایجاد معضلات اجتماعی ( مانند مهاجرت و حاشیه نشینی ، تک

والدی و..*.. )

14.  ارزیابی مداخلات کاهش بار بیماری های غیر واگیر و پایش روند آن

15.  اپیدمیولوژی ، پیشگیری ، درمان و بازتوانی استئوپروز

16.  سلامت روان شهری و مناطق حاشیه ای

17.  بررسی علل معلولیت های جسمی - حرکتی و ذهنی و روش های کنترل آن

18.  اپیدمیولوژی ، اتیولوژی ، پیشگیری ، شناسایی زودهنگام ، درمان و بازتوانی اختلالات روانشناختی

19.  اتیولوژی ، پیشگیری ، درمان و بازتوانی سندرم متابولیک / چاقی

20.  تشخیص زودهنگام ، پیشگیری و درمان بیماریهای تیروئید

21.  تشخیص و درمان بیماریهای چشم

22.   اپیدمیولوژی ، درمان و بازتوانی بیماریهای ریوی (  با تاکید بر تومورهای ریوی و    COPD ...  )

23.  تشخیص و درمان اختلالات هورمونی ) با تاکید بر اختلالات بلوغ و.... )

24.  پیشگیری ، شناسایی زود هنگام درمان و بازتوانی ناهنجارهای موسکولواسکلتال

25.  درمان ، ترمیم و بازتوانی سوختگی

26.  تشخیص و درمان نوین بیماریهای مغز و اعصاب ) با تاکید بر سکته های مغزی ، بیماریهای دمیلیزان ،

دژنراتیوو... )

27.  اپیدمیولوژی و درمان بیماریهای شایع پوستی

28.  آسیب های شیمیایی

29.  اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای نقص ایمنی و اتوایمون

30.  پیشگیری ، تشخیص ، درمان بیماریهای خون ) با تاکید بر تالاسمی ، اختلالات انعقادی و ... )

31.  پیشگیری و تشخیص بیماریهای ژنتیکی ) با تاکید بر ناشنوایی و ... )

 

3 - اولویت های پژوهشی HSR

 

1.      بررسی جایگاه سلامت در سیاستهای کلی کشور بر اساس شاخص های معتبر

2.      ارائه الگوی مناسب با نگرش جدید به PHC   برای ارائه خدمات سلامت در شهر های بزرگ و حاشیه شهر ها با تاکید بر ابعاد معنوی واجتماعی

3.      مدیریت تامین وتخصیص منابع ( انسانی ، مالی وتجهیزات ) در سلامت

4.      مطالعات هزینه -اثر بخشی فناوریها ( سخت افزار ونرم افزار )در نظام سلامت( ارزیابی فناوری های سلامت )

5.       تحقیقات مرتبط با تعیین کننده های اجتماعی سلامت  ( SDH) و عدالت در سلامت

6.       اصلاح وارتقائ نظام ثبت بیماریها ومرگ با تاکید بر بیماری های غیر واگیر وعوامل خطر

7.       تحقیقات مرتبط با حسابهای ملی سلامت     (NHA)

8.       ارتقائ کمی وکیفی بیمه های سلامت

9.      ارتقائ ایمنی بیمار (patient safety)

10.  ارائه الگوهای مناسب برای خصوصی سازی وعدم تمرکز

11.  ارائه الگو های مناسب برای ارتقاء شیوه های زندگی سالم با تاکید بر گروههای آسیب پذیر

12.  مداخلات موثر در کاهش سوانح و حوادث ) خانگی ، شغلی ، جاده ای)

13.  مداخلات موثر جهت مقابله با حوادث غیر مترقبه

14.  مدلهای مناسب ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده در نظام سلامت باتاکید بر پزشک خانواده، نظام ارجاع

وپاسخگوئی

15.  راهکارهای بهینه سازی تجویز و مصرف دارو در کشور

16.  ارتقائ بهداشت باروری باتاکید بر برنامه های سلامت نوجوانان وجوانان ، خشونت خانگی ،زایمان طبیعی و

سلامت زنان میان سال

17.  ارائه مدل مناسب برای ادغام سلامت سالمندان در نظام سلامت

18.  ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش مرگ نوزادان در 4 هفته اول زندگی

19.  ارائه مدل مناسب برای افزایش تغذیه انحصاری با شیر مادر تا 6 ماهگی وادامه آن تا دو سالگی

20.  ارائه راهکارمناسب برای تبدیل نتایج تحقیقات به سیاستگذاری، برنامه ریزی واجرا ( انتقال وتبادل دانش)

21.  ارائه مدل های مناسب برای ارتقائ مشارکت های مردمی وهمکاریهای بین بخشی

22.  مسائل حقوقی،اخلاقی و قوانین در حیطه سلامت 

23.  انجام مطالعات سلامت وبیماری (  DHS ) به صورت دوره ای  ) هر پنج سال ) با تاکید بر برآورد نیازها وبهره وری از خدمات سلامت

 

4 - اولویت های پژوهشی دارو و صنعت

1.      کاربردهای بیو و نانوتکنولوژی در پیشگیری،تشخیص و درمان بیماریها  ( واکسن، داروهای نوترکیب و)

2.      سنتز ، تولید مواد اولیه، فرمولاسیون و تولید دارو ) با تاکید بر داروهای چربی خون، فشار خون، ضد سرطان،

ضد درد و التهاب، دیابت و ضد باکتری،)

3.      دارورسانی با استفاده از فناوری های نوین

4.      کشف مولکولهای جدید

5.      پژوهشهای بهینه سازی فرایندهای صنعتی

6.       ارتقاء کیفیت فرآورده های سلامت و داروهای ساخت ایران

7.      مطالعات در زمینه رادیوایزوتوپ ها

8.      مطالعات فارماکواکونومیک و مدیریت دارو

9.      ثبت و کنترل عوارض داروها

10.  فارماکوژنتیک در جمعیت ایرانی

11.  مطالعات فارماکواپیدمیولوژی ) همه گیر شناسی دارویی)

 

5 - اولویت های پژوهشی طب سنتی و گیاهان دارویی

1.      مستند سازی روشهای تشخیصی درمانی مندرج در طب سنتی ایران

2.      مطالعات بالینی اثرات گیاهان دارویی

3.      بررسی اثرات بیولوژیک ( با تاکید بر اثرات ضد سرطانی، حفاظت کبدی، مالاریا، سل، آنتی اکسیدانی، ضد

میکروبی و  ) گیاهان دارویی ( مطالعات برون تنی)

4.      شناسایی جلبک ها و گیاهان دارویی ایران ) با تاکید بر خلیج فارس و( ...    ( تدوین بانک زیست اطلاعاتی

گیاهان دارویی ایران)

5.      شناسایی ، تعیین خواص ، ساختمان) مواد موثره گیاهان دارویی) و فرمولاسیون فرآورده های دارویی گیاهی

6.       تعیین و استخراج مواد موثره گیاهان دارویی

7.      پژوهشهای بنیادین بر روی مبانی نظری و فلسفی طب سنتی ایران

8.      بررسی متون طب سنتی ایران ( شناسایی ، بررسی، تصحیح و تحشیه متون طب سنتی ایران )

9.      پژوهشهای مداخله ای به منظور نهادینه سازی طب سنتی ایران در نظام سلامت

10.  کنترل کیفیت داروهای گیاهی ( مستتر در بند 3 )پیشنهاد حذف

11.  استفاده از فناوریهای نوین در فرآیند تولید داروهای گیاهی

12.  اثرات سایتو توکسیسیتی و ایمونولوژیکی گیاهان دارویی

 

6 - اولویت های پژوهشی بهداشت و سلامت محیط

 

1.      تدوین نقشه جامع علمی عوامل محیطی بیماریزا

2.      بررسی واگذاری فعالیتهای محیطی به بخش خصوصی

3.      بررسی آلودگی هوا برسلامت و شناخت راههای کنترل آن

4.      بررسی ناراحتیهای ستون فقرات و علل ان در مشاغل مختلف

5.      بررسی آلاینده های شیمیایی،بیولوژیک ، ،فیزیکی محیط و ارائه مداخلات مناسب

6.       بررسی الگوی ارتقا ئ سلامت محیط مبتنی بر مشارکت جامعه  (  CBI )

7.      بررسی نظام مدیریت سلامت محیط و کارو ارائه راهکار

8.      بررسی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت شاغلین

9.      بررسی کمی و کیفی آب شرب با تا کید بر آلاینده های شیمیایی

10.  مطا لعه کاربرد مواد شیمیایی ) شوینده،پاک کننده، ( ...در خانه و اثرات آن

11.  بررسی مدیریت ایمنی و بهداشت محیط کار

12.  بررسی آثار اقتصادی ناشی از توسعه نامتوازن وتهدید های محیطی

13.  مدیریت محیط در کنترل بیماریها

14.  کنترل کیفی محصو لات کشاورزی ناشی از فعالیت های محیطی

15.  بهینه سازی مدیریت پسماند و فاضلابها و ارائه راهکارهای لازم جهت جلب مشارکت مردم

16.  بررسی و تعیین اولویتهای کنترلی در محیط

17.  تعیین آنترو پومتری ملی به تفکیک گروههای سنی،جنسی،قومی

18.  بررسی آثار سوئ پرتو ها و امواج پرتوی

 

-   اولویت های پژوهشی دندانپزشکی

1.      اپیدمیولوژی بیماریهای دهان و دندان

2.      توسعه تحقیقات نظام ارائه خدمات دندانپزشکی

3.      فناوری های نوین در دندانپزشکی

4.      ارتقای کیفیت ارائه خدمات دندانپزشکی

5.      اتیولوژی پیشگیری و درمان بیماریهای دهان و دندان

6.       تعیین بار بیماریهای دهان و دندان

7.      توسعه تحقیقات علوم پایه

8.      ساخت و ارتقای کیفیت مواد و تجهیزات دندانپزشکی در راستای خودکفایی

 

 

خروج