صفحه اصلی > شیوه نامه و فرم های پژوهشی > فرم هاي پژوهشي > فرم ثبت مشخصات پایان نامه قبل ازدفاع 

 قابل توجه دانشجویان گرامی

نظر به لزوم ورود اطلاعات پایان نامه در سامانه سمات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، دانشجویان بعد از اتمام پایان نامه باید فرم زیر را کامل کرده باشند تا بتوانند از پایان نامه خود دفاع کنند.

دانلود فرم اطلاعات پایان نامه

خروج