سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مديريت اطلاع رساني پزشكي منابع علمی > اداره آموزش و توانمندسازی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی > کارگاه های 99 > کارکنان 

فهرست عناوین دوره های آموزشی"  اداره آموزش و توانمند سازی  " ویژه کارکنان در سال 1399


ردیف

عنوان کارگاه

برنامه زمانبندی کارگاه

مدرس و رزومه

اسلاید و محتوای آموزشی

لیست حضور و غیاب

1

کارگاه آشنایی با جستجو در منابع الکترونیک (scopus)

2 کارگاه آشنایی با Mendeley3

کارگاه آشنایی با فهرست نویسی
4 کارگاه آشنایی با اتیسم
5

کارگاه آشنایی با برنامه ثبت کیفی عود و عوارض بروسلوز

6 کارگاه کتابدار بالینیخروج