سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مديريت اطلاع رساني پزشكي منابع علمی > اداره آموزش و توانمندسازی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی > کارگاه های 99 > دانشجویان 

هرست عناوین دوره های آموزشی"  اداره آموزش و توانمند سازی  " ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سال 1399

ردیف عنوان کارگاه برنامه زمانبندی رزومه اساتید اسلاید و محتوای آموزشی لیست حضور و غیاب
1 آشنایی با ایجاد و مدیریت گوگل اسکالر
2 آشنایی با ایجاد و مدیریت Orcid
3 آشنایی با ایجاد و مدیریت Publons
4 آشنایی با شاخص های علم سنجی
5 آشنایی با ایجاد و مدیریت گوگل اسکالر
6 آشنایی با ایجاد و مدیریت Orcid    
7 آشنایی با بیوانفورماتیک    
8 آشنایی با بیوسنسورها    
9 آشنایی با دستگاه HPLC    
10 آشنایی با مطالعات مرور نظام مند    
11 آشنایی با ایجاد و مدیریت Orcid
12 آشنایی با ایجاد و مدیریت Publons
  آشنایی با ایجاد و مدیریت Researchgate
  آشنایی با اعتبارسنجی مجلات
  آشنایی با شاخص های علم سنجی
  آشنایی با فلوسایتومتری
  آشنایی با ایجاد و مدیریت گوگل اسکالر


خروج