سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی >  اعضای هیات علمی پژوهشی > دکتر سلمان خزایی 


عضو هیأت علمی پژوهشی حوزه معاونت تحقیقات و فناری دانشگاه علوم پزشکی همدان

دکتر سلمان خزایی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: اپیدمیولوژی

محل خدمت: معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه   

                               

           

لینک سامانه علم سنجی

طرح درس

ردیف

علاقه مندی های پژوهشی

1

آنالیز بقاء

2

برآورد جمعیت های سخت در دسترس

3

مدلسازی بیماری های غیرواگیر

4

HIV/AIDS

5

متاآنالیز

6

اپیدمیولوژی بیماری های واگیر

 

ردیف

علاقه مندی های آموزشی

1

روش تحقیق

2

استنباط علیتی

3

اپیدمیولوژی بیماری های واگیر و غیر واگیر

4

اصول اپیدمیولوژی

5

مقاله نویسی

 

ردیف

مهارت های تخصصی

1

تسلط به نرم افزار Stata

2

تسلط به نرم افزارهای رفرنس نویسی

3

Scientific Writing

4

آشنایی با نرم افزارهای لیزرل، آموس و PLS

5

آشنایی با نرم افزار Join point

6

آشنایی با نرم افزار win pepi

7

آشنایی با نرم افزار SPSS

8

آشنایی با نرم افزار Prism

 

ردیف

فعالیت های اجرایی

تاریخ

از

الی

1

کارشناس مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت تویسرکان

1385

1396

2

دبیر شورای سیاستگذاری پژوهش در نظام سلامت

1396

ادامه دارد


 خروج