سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی >  اعضای هیات علمی پژوهشی > دکتر مریم آدابی 

عضو هیأت علمی پژوهشی حوزه معاونت تحقیقات و فناری دانشگاه علوم پزشکی همدان

دکتر مریم آدابی

مرتبه علمی: استادیار باکتری شناسی پزشکی

محل خدمت: معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه   

                               

 


           

لینک سامانه علم سنجی

طرح درس

ردیف

علاقه مندی های پژوهشی

1

تشخیص ، تایید و ارایه راه های پیشگیرانه از بیماری های عفونی با منشا باکتریایی

2

بررسی مقاومت های دارویی در زمینه بیماری های باکتریایی

3

بررسی و ارایه راهکار جهت عفونت های بیمارستانی

 

ردیف

علاقه مندی های آموزشی

1

روش های تشخیص و تایید فنوتیپی و ملکولی باکتری های دخیل در بیماری های عفونی

2

مکانیسم های مقاومت دارویی و انتقال آن ها در باکتری ها

3

مکانیسم های بیماری زایی باکتری های پاتوژن

4

اپیدمیولوژی  بیماری های عفونی همه گیر با تاکید بر بیماری بروسلوز و سل مقاوم به درمان

 

ردیف

فعالیت های اجرایی

تاریخ

از

الی

1

معاون آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی همدان

مرداد96

اردیبهشت 99

2

مسسول فنی آزمایشگاه رفرانس سل استان همدان

اردیبهشت 99

تا کنون

3

عضو وابسته مرکز تحقیقات بروسلوز

بهمن 96

تا کنون

4

داور پژوهشی جشنواره دانشجوی نمونه کشوری در دانشگاه ع پ همدان

فروردین 96

تا کنون

 

عضو کمیته ملی تربیت بدنی دانشگاه ع پ همدان

مرداد 96

تا کنون

5

عضو کمیته EDC دانشگاه 

بهمن 98

تا کنون

 

 

 

 

 

ردیف

مهارت های تخصصی

1

کشت، تشخیص و تایید باکتری های پاتوژن با روش های بیوشیمیایی

2

تشخیص و  تایید ژنتیکی باکتری ها

3

بررسی و تایید فنوتیپی  و  ملکولی مقاومت های آنتیبیوتیکی در باکتری ها

4

PCR

5

RT-PCR

6

Bacterial Cloning

7

RFLP(Restriction fragment length polymorphism)

8

Sequencing

خروج