سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات > اولويت هاي تحقيقاتي > اولویت های تحقیقاتی سال 1390 

 

اولويت هاي تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال 1390

اولويت هاي تحقيقاتي دانشکده پزشکي

اولويت هاي تحقيقاتي دانشکده بهداشت

اولويت هاي تحقيقاتي دانشکده دندانپزشکي

اولويت هاي تحقيقاتي دانشکده پرستاري

اولويت هاي تحقيقاتي دانشکده پيراپزشکي

اولويت هاي تحقيقاتي مراکز تحقيقاتي

اولويت هاي تحقيقاتي معاونت ها

اولويت هاي تحقيقاتي مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي (E.D.C )

اولويت هاي تحقيقاتي مرکز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشکي دانشگاه

اولويت هاي تحقيقاتي ساير سازمانها

اولويتهاي تحقيقاتي آموزش و پرورش

اولويتهاي مطالعاتي و پژوهشي مديريت بحران

 

 

جهت درج شماره اولويت مورد نظر بدين صورت اقدام نمائيد:

ابتدا اولويت مرکز مورد نظر که با يکي از حروف الفبا مشخص شده است را ذکر نموده ، سپس شماره گروه و بعد شماره مورد نظر  از گروه انتخابي را درج نمائيد.

مثال :

 الف) اولويت هاي دانشکده بهداشت

   1) گروه آمار زيستي :

        8) توزيعهاي آميخته و کاربرد آن ها در علوم پزشکي

 نتيجه : الف - 1- 8

خروج