سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > فرم نظرسنجی 
پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات
سن:
 *
تحصیلات:  *
شغل:  
برای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید؟:  
 
 ردیف

 محور سنجش


 پرسش

سطح رضایت
 خیلی کم
 کم      
 متوسط   زیاد         
 خیلی زیاد
 1  شفافیت فرایندی


 نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار
         
 2  نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک موردنیاز برای ارائه خدمت
         
 3  انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی
         
 4  پاسخگویی و
مسئولیت پذیری نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه
         
 5  امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت
         
6
 به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادهای شما
         
7
 راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پیگیری وضعیت درخواست ها
         
 8  تسلط بر فرایند
 دقت کارمند در انجام کار ه گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد
       
 9  زمان فرایند


 تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت
         
 10  تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم رسید خدمت
         
 11  میزان مراجعه به بخش ها و قسمت های مختلف برای دریافت خدمت
         
 12  نظام مند بودن
فرایند نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت
         
 13  دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه
         
 14  ارائه چندباره اطلاعات یا اطلاعات تکراری (نظیر کپی شناسنامه، کارت ملی و .....) به بخش های مختلف
         
 15  احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی برای دریافت خدمت
         
 16  کلیت فرایند
 احساس رایت از خدمت دریافت شده
 


 
   

خروج