سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مديريت اطلاع رساني پزشكي منابع علمی > اداره آموزش و توانمندسازی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی > کارگاه های 97 > دانشجویان 

             فهرست عناوین دوره های آموزشی"  اداره آموزش و توانمند سازی  " ویژه دانشجویا ن تحصیلات تکمیلی   در سال 1397

ردیف

عنوان کارگاه

برنامه زمانبندی کارگاه

مدرس و رزومه

اسلاید و محتوای آموزشی

لیست حضور و غیاب

1 آشنایی با  پایگاه اطلاعاتی  Clinical Key
2 آشنایی با  نرم افزار EndNote

3 آشنایی با  پایگاه اطلاعاتی   ProQuest
4 آشنایی با  پایگاه اطلاعاتی  Scopus


5 آشنایی با  پایگاه اطلاعاتی  Embase

6 آشنایی با  نرم افزار EndNote

7 آشنایی با  نرم افزار Word

8 آشنایی با  پایگاه اطلاعاتی  Scopus


9 آشنایی با  پایگاه اطلاعاتی  Clinical Key
10
آشنایی با  پایگاه اطلاعاتی  science direct


11 آموزش نرم افزار GraphPad
12 آشنایی با  پروپوزال نویسی


13  آشنایی با نرم افزار Stata

14 آشنایی با  Up toDate


15 آشنایی با  پایگاه اطلاعاتی  Web of science

16 آشنایی با  مقاله نویسی

 

17  آشنایی با نرم افزار snap gene

18 آشنایی با  پایگاه اطلاعاتی  Clinical Key
19 آشنایی با  نرم افزار EndNote

20 آشنایی با  پایگاه اطلاعاتی Pubmed
21 آشنایی با  آنالیز رگرسیون

22 آشنایی با  شاخص های علم سنجی
23 آشنایی با  science direct

24 آشنایی با web of science

25 آشنایی با  clinical key

26 آشنایی با  ماساژ درمانی در کودکان
خروج