سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مديريت اطلاع رساني پزشكي منابع علمی > اداره آموزش و توانمندسازی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی > کارگاه های 97 > هیأت علمی 


             فهرست عناوین دوره های آموزشی"  اداره آموزش و توانمند سازی  " ویژه اعضای محترم هیأت علمی در سال 1397

ردیف

عنوان کارگاه

برنامه زمانبندی کارگاه

مدرس و رزومه

اسلاید و محتوای آموزشی

لیست حضور و غیاب

1 آشنایی با روش شناسی انتخاب دانشمندان و دانشگاه های یک درصد برتر جهان در ESI
2

کارگاه آموزش نامه به سردبیر

3 کارگاه آموزش آشنایی با نظام نوین اطلاعات پژوهشی پزشکی ایران
4

کارگاه آشنایی با مرور سیستماتیک

5 کارگاه آموزش عملی متاآنالیز

6

کارگاه آموزش نامه به سردبیر

7 کارگاه یکپارچگی حسی در اختلالات طیف اتیسم
8

کارگاه بازی درمانی در اختلالات طیف اتیسم

9 کارگاه اخلاق در پژوهش
10

کارگاه آزمون سازی در علوم سلامت

11 کارگاه نامه به سردبیر
12

کارگاه جستجو در مطالعات مرور ساختارمند

13 کارگاه اخلاق در پژوهش: سورفتارهای پژوهشی
14

کارگاه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی

15 کارگاه ترجمان و انتقال دانش
16

کارگاه research gate

17 کارگاه روش های بی حسی و بی دردی زایمان
خروج