سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مديريت اطلاع رساني پزشكي منابع علمی > اداره آموزش و توانمندسازی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی > کارگاه 96 > دانشجویان 

             فهرست عناوین دوره های آموزشی"  اداره آموزش و توانمند سازی  " ویژه دانشجویا ن تحصیلات تکمیلی   در سال 1396

ردیف

عنوان کارگاه

مجوز و تائیدیه

برنامه زمانبندی کارگاه

مدرس و رزومه

اسلاید و محتوای آموزشی

لیست حضور و غیاب

گزارش ارزشیابی

1

آشنایی با نرم افزارEndNote پیشرفته

2

نگارش وانتشار مقالات علمی

3

آشنایی با جستجوی منابع الکترونیکی Web Of Sciense


4

آشنایی با جستجوی منابع الکترونیکی Up To Date


5

آشنایی با جستجوی منابع الکترونیکی Clinical Key6

آشنایی با جستجوی منابع الکترونیکی PubMed7

آشنایی با جستجوی منابع الکترونیکی Clinical Key


8 آشنایی با جستجوی منابع الکترونیکی   Scopus
9
آشنایی با نرم افزارEndNote پیشرفته


10 آشنایی با جستجوی منابع الکترونیکی Web Of Sciense
11
آشنایی با جستجوی منابع الکترونیکی PubMed


12 آشنایی با  پایگاه اطلاعاتی  Up To Date
13
آشنایی با  پایگاه اطلاعاتی  Embase

14 آشنایی با  پایگاه اطلاعاتی  Science Direct
15
روشهای نمونه گیری و محاسبه حجم نمونه

16 آشنایی با  پایگاه اطلاعاتی  Clinical Key
17
آشنایی با استخراج کلید واژه و استراتژی های جستجو

18 آشنایی با  پایگاه اطلاعاتی  Scopus
19
آشنایی با  پایگاه اطلاعاتی   ProQuest

20 آشنایی با  نرم افزار EndNote پیشرفته
21
آشنایی با  پایگاه اطلاعاتی   UpToDate

22 آشنایی با  پایگاه اطلاعاتی  ScienceDirect
23
آشنایی با  پایگاه اطلاعاتی  Web Of Science

24
کارگاه آموزشی نگارش و انتشارات مقالات علمی

25 آشنایی با  پایگاه اطلاعاتی  Scopus
26 آشنایی با  پایگاه اطلاعاتی   ProQuest
خروج