سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   English

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > پژوهشگران و اعضای هیات علمی پژوهشی 

 پژوهشگران و اعضای هیات علمی پژوهشی

نام و نام خانوادگی عکس لینک رزومه لاین پژوهشی فعالیت پژوهشی

دکتر مریم آدابی                      

 https://scholar.google.com/citations?

 user=ky2aapQAAAAJ&hl=en


عضو هیات علمی

دکتر قاسم آذریان https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23569190400

مهندسی بهداشت محیط -

الکتروشیمی محیط زیست

دبیر دفترارتباط با صنعت و جامعه

دکتر  نسترن براتی

 CV

داروسازی

بیوتکنولوژی دارویی

مسئول فنی کلین روم

دکتر انسیه جنابی

 CV


عضو هیات علمی

دکتر سلمان خزایی

CV

اپیدمیولوژیست

دبیر شورای سیاستگذاری پژوهش در نظام سلامت (HSR)

دکتر عباس فرمانی

 http://isid.research.ac.ir/Abbas_Farmani

نانو تکنولوژی

عضو هیات علمی

رئیس آزمایشگاه جامع تحقیقات

دکتر هما نادری فر

CV

حرکات اصلاحی -آسیب شناسی ورزشی - توانبخشی

دبیر کمیته واحد های تحقیقات بالینی

دکتر الهه طالبی قانع CV آمار زیستی مسئول کاربست نتایج و مسئول واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان سینا


خروج