جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > پژوهش در نظام سلامت (HSR)  >  HSR معاونت ها > معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه > اعضاء HSR 

آقای دکتر فریبرز نیاستی (رئیس کمیته)

خانم شایسته تقوی سبزواری (دبیر کمیته)

خروج