سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > پژوهش در نظام سلامت (HSR)  >  HSR معاونت ها > معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه > اعضاء HSR 

دکتر فریبرز نیاستی (رئیس کمیته)

شایسته تقوی سبزواری (دبیر کمیته)

مهندس امین بیگلرخانی (عضو کمیته)

دکتر علی رستگار کینجاه (عضو کمیته)

عباس حلافی (عضو کمیته)

مهندس علیرضا طاهری (عضو کمیته)

حسن آقایانی (عضو کمیته)

تقی ربانی (عضو کمیته)

خروج