صفحه اصلی > پژوهش در نظام سلامت (HSR)  >  HSR معاونت ها > معاونت درمان > دبیر HSR 

خانم نگار عقیقی

سمت : دبیر کمیته HSR معاونت و نماینده معاونت در شورای HSR  دانشگاه

شماره تلفن : 325224441-081

آدرس ایمیل : Negar.aghighi89@gmail.com

خروج