جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > پژوهش در نظام سلامت (HSR)  >  HSR معاونت ها > معاونت فرهنگی دانشجویی > دبیر HSR 

خانم دکتر سهیلا پناهی

سمت : دبیر کمیتهHSR  معاونت

شماره تلفن : 38380621-081

آدرس ایمیل : Soheilapanahi58@gmail.com

 

خروج