سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > پژوهش در نظام سلامت (HSR)  >  HSR معاونت ها > معاونت آموزشی > اعضاء HSR 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 خانم دکتر مژگان ممانی رئیس کمیته
2 آقای دکتر محمدتقی صمدی دبیر کمیته
3 آقای دکتر حشمت اله طاهرخانی عضو کمیته
4 آقای دکتر رامین کهایی عضو کمیته
5 آقای دکتر داوود احمدی مقدم عضو کمیته
6 خانم دکتر لیلا معصومی عضو کمیته
7 خانم دکتر زهرا خاموردی عضو کمیته
8 آقای مصطفی جعفری سالم عضو کمیته

خروج