سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > شورا ها و كميته ها > شورای نشر > کتب منتشره > کتب منتشره_٨ 

 صفحه قبل      صفحه بعد

رديف

عنوان

نام نويسندگان و مترجمين

تاريخ انتشار

قيمت

173

 

 خلاصه مقالات سومين کنگره ملي آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 

 معاونت پژوهشي

 چاپ خارج از دانشگاه

  -

174

نکات کلينيکي در درمان ريشه دندان

دکتر شهريار شهرياري 

1387 

 41000 ريال

175 

معرفي دانشکده بهداشت

 ( امکانات و توانمنديها )

 دانشکده بهداشت

 چاپ خارج از دانشگاه

- 

176 

 معرفي دانشکده بهداشت

( فعاليتهاي پژوهشي )

 دانشکده بهداشت

 

 چاپ خارج از دانشگاه

 

- 

177 

عملکرد پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي همدان 

معاونت تحقيقات و فناوري 

 1387

 

- 

 178

تصويربرداري راديوگرافيک چسني

 

 

کريم قاضي خانلو

 

1387

 

103000 ريال

179 

ايمني شناسي عمومي

دکتر عليرضا زماني ، دکتر بهروز شيشه ئيان

1388

 

42000 ريال

 

180 

 بيوشيمي عمومي

دکترنسرين شيخ

دکترحيدر طويلاني

 

1388

93000 ريال

 181

بهداشت باروري و مروري بر اختلالات جنسي

طيبه آرتيماني

دکتر عبداله فرهادي نسب

1388

 

16000 ريال

 

 182

تست هاي تشخيصي (جلد دوم)

 ميترا زنديه

رويا اميني

چاپ خارج از دانشگاه

 -

 183

رشد و تکامل در کودکان با تاکيد بر ديدگاههاي اسلام

محمدرضا مصطفايي

1388

26000 ريال

 

184

آنتي بيوتيک و پزشک

دکتر ايرج صديقي

دکتر طراوت صدر السادات

1388

47000 ريال

 

185 معرفي دانشکده بهداشت ( فعاليتهاي آموزشي )

دانشکده بهداشت

چاپ خارج از دانشگاه

-

186 خلاصه عملکرد فعاليتهاي پژوهشي دانشگاه (مهر 87 لغايت 88)

معاونت تحقيقات و فناوري

1388

-

187 کاربرد فن آوري زيستي دربهسازي محيط

 دکتر عليرضا رحماني

 1389

 40000 ريال

188 مروري بر قصور پزشکي درپرونده هاي زنان و مامايي 

دکتر شهره عليمحمدي

1389

25000 ريال

189 ضروريات بافت شناسي دکتر سيد محسن شاه طاهري 1389

47000 ريال

190 آفت کشها و نحوه اثر آنها دکتر عارف صالح زاده
1389

56000 ريال

191 بایسته های اخلاق در آموزش دانشگاهی  کمیته اخلاق در آموزش

چاپ خارج از دانشگاه

1389

 -
192 خلاصه عملکرد و فعالیتهای پژوهشی دانشگاه ( مهر 88 لغایت 89 ) معاونت تحقیقات و فناوری 1389 -
193 خطرات پنهان مصرف گیاهان دارویی دکتر احمد مرادی ، دکتر میسور البعلبکی 1390

22000 ريال

194 آناتومی اندامهای فوقانی و تحتانی دکتر زهره علیزاده 1390

145000 ريال

 صفحه قبل      صفحه بعد

خروج