سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > پژوهش در نظام سلامت (HSR)  >  HSR معاونت ها > معاونت بهداشتی > اعضاء HSR 

آقای دکتر منوچهر کرمی (رئیس کمیته)

آقای دکتر علی عطائی (دبیر کمیته)

اعضای کمیته:

آقای دکتر محمد خزایی

خانم دکتر شهلا نوری

خانم دکتر راضیه سادات میرمعینی

خانم دکتر لیدا رفعتی

خانم زهرا اسکندری

خانم طاهره عزیزی مطلق

آقای محمد میرزایی

خانم آرزو کاوه ای

خروج