سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > شورا ها و كميته ها > شورای نشر > کتب منتشره > کتب منتشره_٧ 

 صفحه قبل     صفحه بعد

رديف

عنوان

نام نويسندگان و مترجمين

تاريخ انتشار

قيمت

151 

مجموعه مقالات دهمين همايش ملي بهداشت محيط (دوره 2 جلدي ) 

 معاونت پژوهشي دانشگاه

چاپ خارج از دانشگاه 

 

-

 

 152

خلاصه گزارش فعاليت هاي پژوهشي (86-85)  

معاونت پژوهشي دانشگاه 

1386 

-

 

 153

برنامه استراتژيک و عملياتي حوزه معاونت پشتيباني سال 86-85( دوره 2 جلدي ) 

دانشگاه علوم پزشکي همدان 

 چاپ خارج از دانشگاه

 

-

 

154 

مباني ويروس شناسي 

 دکترمسعود صبوري، هادي شهرابي

 1386

24000ريال 

 155

 مباحث جراحي قلب بالغين

دکتر غلامرضا صفرپور 

1386 

58000 ريال 

156 

 صرع ، روشهاي درمان و بيهوشي

دکتر کورش قره گزلي-دکتر ابراهيم خوش رفتار 

1386 

27000ريال 

 157

 حل مشکلات کلينيکي در ارتدنسي

دکتر سيد مصطفي ابطحي 

 چاپ خارج از دانشگاه

 

- 

 158

 کليات زنان و زايمان در پيراپزشکي

 گيتا سنگستاني

 1386

 24000ريال

 159

 تصفيه فاضلاب شهري و صنعتي

 دکتر رضا شکوهي

 چاپ خارج از دانشگاه

 

 160

 بيماريهاي خوش خيم پستان

 دکتر بهروز نصر

 دکتر حميدرضا خورشيدي

1387 

 25000 ريال

 161

 راهنماي ارجاع بيمار به سطوح دو و سه درماني

 معاونت درمان

1387 

 

-

 

 162

 خلاصه مقالات دومين کنگره بين المللي دانشجويان علوم پزشکي کشور

 کميته تحقيقات دانشجويي

 چاپ خارج از دانشگاه

 

-

 

 163

 بيماريهاي انگلي و قارچي در انسان

 دکتر احمدرضامبين

دکتر محمد فلاح

 1387

 88000 ريال

 164

 يو.اس.ام.ال.اي

فيزيولوژي

 دکتر سيامک شهيدي

 1387

 40000 ريال

 165

 اعتياد، شکوخيدن وگرداب

 دکتر عبداله فرهادي نسب

 1387

 33000 ريال

 166

 MS ، روشهاي درمان و بيهوشي

 دکتر کورش قره گزلي

دکتر ابراهيم خوشرفتار

 1387

 16000 ريال

 167

 روشهاي حذف ترکيبات تري هالومتان از آب آشاميدني

 دکتر محمدتقي صمدي

 1387

 31000 ريال

 168

 برنامه استراتژيک دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان

1388-1386

 دکتر يداله حميدي

 چاپ خارج از دانشگاه

-

 

 169

 خلاصه مقالات همايش سراسري جامعه سالم

 معاونت پژوهشي

 چاپ خارج از دانشگاه

-

 

 170

 شناسنامه شغلي کارکنان حوزه معاونت پشتيباني دانشگاه

 معاونت پشتيباني

 چاپ خارج از دانشگاه

-

 

 171

 ضروريات بافت شناسي پزشکي

 ولي اله مرادي

 1387

 26000 ريال

 172

 خلاصه مقالات همايش دستياران تخصصي دندان پزشکي

 مرکز تحقيقات دندان پزشکي

 چاپ خارج از دانشگاه

-

 صفحه قبل     صفحه بعد

خروج