سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > شورا ها و كميته ها > مراکز توسعه تحقيقات باليني > مراکز فعال > مرکز توسعه تحقیقات بالینی فرشچیان 

 

مركز توسعه تحقيقات باليني بيمارستان فرشچيان

واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان فرشچيان در تاريخ 15/4/ 1386   با ا هداف ذيل افتتاح گرديد :

1-توانمند سازي اعضاء هيئت علمي باليني در پژوهش

2-تقويت روحيه پژوهش و كار جمعي در اعضاء هيئت علمي باليني

3-ارتقاءكمي وكيفي پژوهشهاي باليني

4-توانمند سازي وجلب مشاركت پرسنل درماني بيمارستانها در تحقيقات باليني

چنان كه ازاهداف تدوين شده مشخص است‌‌‍‍  مخاطبين اين واحد اعضاءمحترم هيئت علمي باليني دانشگاه مي باشند كه با حضور فعالانه و مشاركت در رونق گرفتن اين واحد خواهند توانست ضمن نهادينه كردن پژوهش در فعاليتهاي علمي و آموزشي خود ،در جهت ارتقاء كمي و كيفي پژوهش در دانشگاه نيز قدمهاي موثري بردارند.

در حال حاضر اين واحد امكان خدمت رساني در زمينه هاي  ذيل را دارد:

1-استفاده از اينترنت و رايانه در اطاقهاي جداگانه

2-استفاده از امكانات پرينت،کپي و فاكس

3-مشاوره در زمينه متدولوژي تحقيق

4-مشاوره در زمينه جستجو در اينترنت

5- مشاوره در زمينه مقاله نويسي

6- مشاوره در زمينه اقدامات آزمايشگاهي

7- مشاوره در زمينه آمار

8- مشاوره در زمينه اپيدميولوژي

9- مشاوره در زمينه متدولوژي

10- دريافت طرحهاي تحقيقاتي همكاران و پيگيري مراحل اداري آن

11- در اختيار گذاري فضا جهت تشكيل جلسات مرتبط با پژوهش

 امكانات سخت افزاري موجود:

1- پنج دستگاه رايانه كه همگي بصورت On-line    آماده استفاده همكاران ميباشد. حتي المقدور سعي شده است برنامه هاي نرم افزار مورد نياز همکاران از جمله مترجم انگليسي و SPSS ، در رايانه موجود باشد که البته در صورت نياز به نصب برنامه جديد و اعلام از طرف همكارا ن اقدام خواهد شد.

2-امكانات پرينت ،كپي و فاكس بصورت دستگاههاي جداگانه ( دو دستگاه ) آماده بهره برداري هستند.

3-تعداد ميز و صندلي به ميزان كافي و نيز امكان  پذيرايي با چاي و بيسكويت جهت همكاران عزيز وجود دارد .

مشاوريني كه با اين مركز جهت ارائه مشاوره به مراجعين محترم همكاري دارند .

 

 

مشاورين

آمار

متدولوژي

اپيدميولوژي

مقاله نويسي

مشاور آزمايشگاه

در ضمن علاوه بر همكاران فوق ، در صورت لزوم ، جهت هرچه بهتر شدن خدمات ارائه شده به اعضاء هيئت علمي ، از ديگر اساتيد اهل فن دعوت خواهد شد .  

فعاليتهاي در دست اقدام :

 الف - برگزاري كلاسهاي  :

1.       مقاله نويسي

2.      SPSS

3.      Endnote

4.       كلاسهاي آموزشي نحوه استفاده از رايانه و جستجو در اينترنت

ب- تشكيل تيم هاي  پژوهشي

منتظر حضور گرم همكاران محترم و نيز دريافت نظرات انتقادي و پيشنهادي شما عزيزان مي باشيم.

 

خروج