سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   English

تاریخچه و اهداف:

فعالیت­های پژوهشی مراکز تحقیقاتي دانشگاه­های علوم پزشکی کشور همه ساله توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس چهار محور ارزشیابی می­شود:

  • حاکمیت و رهبري:  شامل تدوین برنامه استراتژیک ، عملکرد مراکز تحقیقاتی در خصوص اخلاق در پژوهش
  • ظرفیت سازی:  شامل برگزاری همایش ، کسب رتبه های برتر در جشنواره تحقیقاتی ،همکاری رسمی مرکز به عنوان collaboration center  با سازمانهای بین المللی ،برگزاری کارگاه های آموزشی، تربیت نیروی انسانی
  • تولید و انتشار دانش:  تالیف کتاب یا گردآوری، مقالات ارائه شده در همایشهای داخلی، مقالات ارائه شده در کنگره های خارجی و بین المللی، تعداد ارجاع به مقالات منتشر شده به نام مرکز، ارجاع به مقالات مرکز تحقیقات در کتب مرجع، نوآوری و اکتشاف،اختراع ثبت شده،بومی سازی فناوری، مقالات منتشرشده توسط مرکز تحقیقات
  • طرح های تحقیقاتي:  طرح هایی که بودجه آن از منابع خارج از کشور تامین شده باشد، طرح های مداخله ای، تکمیل جدول طرح های تحقیقاتی