سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   English

فهرست مراکز تحقیقاتی مصوب معاونت تحقیقات و فناوری شورای نظارت ارزشیابی و گسترش دانشگاهای علوم پزشکی

ردیف

نام  مرکز تحقیقات

Affiliation

رئیس مرکز تحقیقات

زمینه فعالیت مرکز

تاریخ موافقت اصولی

تاریخ موافقت قطعی

1

اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد

Behavioral Disorders and Substance Abuse Research Center, Hamadan university of Medical Sciences, Hamadan, Iran

دکترمحمد احمد پناه

بالینی

23/2/86

28/9/90

2

پزشکی مولکولی

Research Center For Molecular, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

دکتر­مسعود­سعیدی جم

بیومدیکال

23/2/86

23/2/92

3

دندانپزشکی

Dental Research Center, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

دکتر­لقمان رضايي­صوفي

بالینی

23/2/86

23/2/92

4

علوم بهداشتی

Research Center for Health Sciences, Hamadan university of Medical Sciences, Hamadan, Iran

دکتر رستم گلمحمدی

بیومدیکال

20/6/87

23/2/92

5

مراقبت های مادر و کودک

Mother  and  Child  Cares Research Center, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

دکتر سودابه آقابابایی

بالینی

6/4/88

1/5/96

6

فیزیولوژی اعصاب

Neurophysiology Research Center ,Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

دکتر علیرضا کمکی

بیومدیکال

28/9/90

25/7/95

7

بروسلوز

Brucellosis Research Center, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

دکتر فريبا كرامت

بالینی

22/5/90

1/5/96

8

ارولوژی و نفرولوژی

Urology & Nephrology Research Center Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

دکتر شهريار امير حسني

بالینی

22/5/90

25/7/95

9

مدل سازی بیماریهای غیر واگیر

modeling of noncommunicable diseases Research Center, Hamadan university of medical sciences, Hamadan, Iran

دکتر عباس مقیم بیگی

بیومدیکال

23/2/92

1/5/96

10

مراقبت بیماریهای مزمن در منزل

Chronic Diseases (Home Care) Research Center, Hamadan University of Medical Sciences ,Hamadan ,Iran

 

دکتر مسعود خداويسي

بالینی

28/9/90

 

11

آندومتر و آندومتروزیس

Endometrium and Endometriosis Research Center, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

دکترمهناز یاونگی

بالینی

17/4/91

 

12

پسوریازیس

Psoriasis Research Center, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

دکتر پدرام علیرضایی

بالینی

11/8/91

 

13

عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

Social Determinants of Health Research Center, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

دکتر بابک معینی

بیومدیکال

23/2/92

 

14

سلامت تغذيه

Nutrition Health Research center , Hamadan university of medical sciences, Hamadan, Iran

دكتر علي حشمتي

بیومدیکال

26/7/94

 

15

گياهان دارويي و فراورده هاي طبيعي

Medicinal Plants and Natural Products Research Center, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

دكتر دارا دستان

بیومدیکال

26/2/95

 

16

ايمپلنت هاي دنداني

Dental Implants Research Center, Hamadan university of medical sciences, Hamadan, Iran

دكتر محمد رضا جمالپور

بالینی

17/5/95

 

17

اختلالات شنوايي

Hearing disorder Research Center, Hamadan university of medical sciences, Hamadan, Iran

دكتر فرهاد فراهاني

بالینی

17/5/95

 

18

اختلالات تكاملي كودكان

Pediatric Developmental Disorders Research Center, Hamadan university of medical sciences, Hamadan, Iran

دکتر محمد رضایی

بالینی

27/1/96

 

19

بهداشت و ايمني شغلي

Occupational Health and Safety Research Center, Hamadan university of medical sciences, Hamadan, Iran

دكتر فرشيد قرباني شهنا

بیومدیکال

27/1/96