سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   English

مراکز تحقیقاتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی همدان

ردیف

نام مرکز تحقيقات

آدرس وب سایت مرکز

رياست مركز

كارشناس مركز

نام پژوهشكده

1

اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد

http://bdsarc.umsha.ac.ir

دکترمحمد احمد پناه

حبيبه قرباني

سلامت روان و اعتياد

 

2

فیزیولوژی اعصاب

http://nrc.umsha.ac.ir

دکتر علیرضا کمکی

فرزانه كاظمي

3

اختلالات طیف اتیسم

http://bndbyrc.umsha.ac.ir

دكتر محمد رضايي

فاطمه مالمير

4

علوم بهداشتی

http://rchs.umsha.ac.ir

دکتر رستم گلمحمدی

رزيتا عيوضي

 

علوم و فنآوري بهداشت

 

5

عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

http://sdhrc.umsha.ac.ir

دکتر بابک معینی

زهرا شيواپور

6

مدل سازی بیماریهای غیر واگیر

http://mndrc.umsha.ac.ir

دکتر عباس مقیم بیگی

زهرا شيواپور

7

سلامت تغذيه

http://nhrc.umsha.ac.ir

دكتر علي حشمتي

افشين شيرانيان

8

بهداشت و ايمني شغلي

http://ohsrc.umsha.ac.ir

دكتر فرشيد قرباني شهنا

مريم زارعي

9

آندومتر و آندومتروزیس

http://eerc.umsha.ac.ir

دكتر مهناز ياونگي

نوشين محمد پور

 

علوم باليني ابن سينا

 

10

پسوریازیس

http://prc.umsha.ac.ir

دكتر محمود فرشچيان

علي سعادتمند

11

بروسلوز

http://brc.umsha.ac.ir

دكتر فريبا كرامت

علي سعادتمند

12

ارولوژی و نفرولوژی

http://unrc.umsha.ac.ir

دكتر شهريار امير حسني

مه زاد روستايي

14

مراقبت بیماریهای مزمن در منزل

http://cdh.umsha.ac.ir

دكتر مسعود خداويسي

فرزانه كاظمي

سينا

 

 

 

 

 

 

15

گياهان دارويي و فراورده هاي طبيعي

http://mpnprc.umsha.ac.ir

دكتر دارا دستان

فرزانه يوسفي

17

دندانپزشکی

http://drc.umsha.ac.ir

دكتر لقمان رضايي صوفي

فاطمه باقري

18

مراقبت های مادر و کودک

http://rcmcc.umsha.ac.ir

دكتر سودابه آقابابایی

فرزانه كاظمي

19

پزشکی مولکولی

http://rcmm.umsha.ac.ir

دکتر مسعود سعیدی جم

معصومه سعادت