سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

معرفی دفتر توسعه و هماهنگی مراکز تحقیقاتی:

تأسیس و فعالیت مراکز تحقیقات از راهکار­های کلیدی و عملی برای تقویت توان پژوهشی دانشکده­ها و گروه­های آموزشی دانشگاه­های علوم پزشکی می­باشد. تا پایان سال 1395، 6 مرکز با موافقت قطعی و 13 مرکز با موافقت اصولی در دانشگاه علوم پزشكي همدان در حال فعالیت هستند. گروه قابل توجهی از اساتید دانشگاه و نخبگان کشور در این مراکز گرد هم آمده­اند تا با گسترش تحقیقات اولویت­دار به نیاز­های سلامت جامعه پاسخی درخور دهند.

فعالیت مراکز مصوب متعدد و تاسیس مراکز جدید لزوم سازماندهی و تقویت مراکز و هماهنگی فعالیت­های آنها را بیش از پیش جلوه­گر می­سازد. این فعالیت­ها در حوزه معاونت پژوهشی به عهده "دفتر هماهنگی و توسعه مراکز تحقیقاتی" است. معاونت تحقيقات و فنآوري با تشکیل رسمی این دفتر در سال 1396 بر آن است با انسجام بیشتری اهداف ذیل را دنبال نماید:

- تسهیل در روند تاسیس مراکز تحقیقاتی جدید

-کمک به افزایش کمی و کیفی فعالیت مراکز تحقیقاتی و تقویت بنیه پژوهشی آنها

- هدایت پژوهش­های مراکز به سمت پاسخگویی بیشتر به نیاز­های سلامت جامعه

- هماهنگی بیشتر مراکز تحقیقاتی برای انجام پژوهش­های مشترک

- تقویت رقابت پژوهشی بین مراکز تحقیقاتی

- انجام ارزشیابی مدون دوره­ای و ارتقاء آن