سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مديريت اطلاع رساني پزشكي منابع علمی > اداره آموزش و توانمندسازی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی > برنامه کارگاه 95 > کارگاه های کارکنان 

فهرست عناوین دوره های آموزشی"  اداره آموزش و توانمند سازی   " ویژه کارکنان  در سال 1395

  

ردیف

عنوان کارگاه

زمان

مدرس

گروه هدف

ظرفیت کارگاه

فایل آموزشی

1

نحوه ایجاد پروفایل پژوهشی در Google scholar

95/4/9

خانم سمیه حسینی راد

کارکنان و کارشناسان پژوهشی

40


2

نحوه مدیریت فایل در Google scholar

95/4/10

آقای محمد خراباتی

کارکنان و کارشناسان پژوهشی

40


3 اخلاق حرفه ای در اطلاع رسانی 95/6/11 آقای دکتر اسفندیاری مقدم

کارکنان و کارشناسان پژوهشی

40
4 میز مرجع مجازی 95/8/6 آقای دکتر وکیلی مفرد و خانم آناهیتا گیتی

کارکنان و کارشناسان پژوهشی

40
5 بانکهای اطلاعاتی نوین پزشکی 95/8/16 آقای اعظمی

کارکنان و کارشناسان پژوهشی

40
6 آشنایی با روند تصویب طرح های تحقیقاتی و سامانه ژیرو 95/9/28 آقای دکتر منوچهر کرمی

کارکنان و کارشناسان پژوهشی

40
7 کتابدار پژوهشی

95/11/27

95/11/28

خانم فرزانه فضلی

خانم نفیسه رضایی

خانم آناهیتا گیتی
کارکنان و کارشناسان پژوهشی 40


خروج