صفحه اصلی > پژوهش در نظام سلامت (HSR)  > دبير شوراي سياستگذاري پژوهش در نظام سلامت  

نام و نام خانوادگی : دکتر فرید عزیزی جلیلیان

مدرک تحصیلی : Ph.D

رشته تحصیلی : ویروس شناسی پزشکی

سوابق دانشگاهی : 14 سال

معرفی آکادمیک (cv) در OFIS

پست الکترونیک : f.Jalilian@umsha.ic.ir

تلفن : 38380718

آدرس : همدان- بلوار شهید فهمیده- دانشگاه علوم پزشکی همدان- معاونت تحقیقات و فناوری

 

 

 

 

خروج