صفحه اصلي > پژوهش در نظام سلامت (HSR)  > دبير شوراي سياستگذاري پژوهش در نظام سلامت  

نام ونام خانوادگي:   دكتر محمد یوسف علیخانی

مدرك تحصيلي : Ph.D

رشته تحصيلي : میکروبیولوژی

مرتبه علمي : دانشیار

 سوابق دانشگاهي : 10 سال

معرفی آکادمیک (CV) در OFIS

 

پست الكترونيك :Alikhani@umsha.ac.ir

   

تلفن : 8380755  فاكس :8380130

آدرس  :همدان - بلوار شهيد فهميده - دانشگاه علوم پزشكي همدان - معاونت تحقيقات و فناوري 

 

 
 

خروج