سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > شورا ها و كميته ها > شورای پژوهشی  > اعضای شورا 

ردیف

نام عضو

سمت

تاریخ شروع ابلاغ

تاریخ خاتمه ابلاغ

1

دکتر سعید بشیریان

معاونت تحقیقات و فناوری

11/7/95

11/7/97

2

دكتر علیرضا سلطانیان

مدیر امور تحقیقات

11/7/95

11/7/97

3

دكتر سید حمید هاشمی

عضو حقیقی شورا

11/7/95

11/7/97

4

دكتر حسين محجوب

عضو حقوقی شورا

11/7/95

11/7/97

5

دکتر علیرضا زمانی

عضو حقوقی شورا

11/7/95

11/7/97

6

دكتر  علیرضا رحمانی

عضو حقوقی شورا

11/7/95

11/7/97

7

دكتر قاسم سلگی

عضو حقوقی شورا

11/7/95

11/7/97

8

دكتر عبدالرحمن صريحي

عضو حقوقی شورا

11/7/95

11/7/97

9

دکتر علیرضا سلطانیان

عضو حقوقی شورا

11/7/95

11/7/97

10

دكتر جلال پورالعجل

عضو حقیقی شورا

11/7/95

11/7/97

11

دكتر فرهاد فراهانی

عضو حقوقی شورا

11/7/95

11/7/97

12

دکتر فاطمه زراعتی

عضو حقوقی شورا

11/7/95

11/7/97

13

دكتر ایرج صدیقی

عضو حقیقی شورا

11/7/95

11/7/97

14

دكتر علی قلعه ایها

عضو حقوقی شورا

11/7/95

11/7/97

15

دكتر محمد زندی

عضو حقوقی شورا

11/7/95

11/7/97

16

مریم عسگری نیا

کارشناس شورا

از سال 1390

 

 

خروج