صفحه اصلی > مدیریت امورتحقيقات  > روابط بین الملل و بین دانشگاهی > پروژه ها و پایان نامه ها > دانشکده پیراپزشکی 

طرح و پایان نامه 2015

ردیف

نوع پروژه

عنوان طرح یا پایان نامه

مجری

استاد راهنما یا همکاران

چکیده فارسی

چکیده انگلیسی

1

طرح تحقيقاتي

ارزیابی وبسایت  دانشگاه علوم پزشکی همدان بر اساس شاخص‌های وب در سال 2014

محمد رضا اميري

آرزو فرهادی

سمیرا کرمی

عسكر صفي پور افشار

نفيسه رضايي

سپيده زارعيان

 

 

خروج