صفحه اصلی > مدیریت امورتحقيقات  > روابط بین الملل و بین دانشگاهی > پروژه ها و پایان نامه ها > دانشکده پرستاری 

طرح و پایان نامه های 2015

 

طرح و پایان نامه های 2016

 

ردیف

نوع پروژه

عنوان طرح یا پایان نامه

مجری

استاد راهنما وهمکاران

چکیده فارسی

چکیده انگلیسی

1

طرح تحقیقاتی دانشجویی

بررسی شیوع DMFT در دانش¬آموزان7-12 ساله شهر اسدآباد

پروین معروف

نساء نوغان

حامد شیری

 

 

2

پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

تآثیر مشاوره معنویت محور با بهره گیری از مولفه های هوش معنوی بر میزان افسردگی ،اضطراب واسترس زنان باردار

فائقه گل علیزاده

بتول خداکرمی

 

 

3

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته آموزش پرستاری گرایش کودکان

تآثیر آموزش رفتار تغذیه ای به مادران بر عادات غذایی کودکان نوپای مهدهای کودک شهر همدان 1393-1394

شهناز صلواتی

دکتر فاطمه چراغی

 

 

4

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مشاوره در مامایی

تاثیر مشاوره آمادگی زایمان بر پیامد بارداری و رضايتمندی زنان باردار مراجعه كننده  به بیمارستان آموزشی درمانی فاطمیه

شهر همدان در سال 1394

سيمين كريمي

دکتر سيده زهرا معصومي

 

 

5

پایان نامه کارشناسی ارشددر رشته مشاوره در مامایی

تأثیر مشاوره ورزشی بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر همدان

آزیتا نیک روش

دکتر فاطمه شبیری

 

 

6

پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری گرایش مراقبت ویژه

همبستگی سازمان یادگیرنده با تعهد سازمانی پرستاران واثربخشی سازمانی از دیدگاه پرستاران بخشهای مراقبت ویژه مراکز آموزشی ودرمانی همدان در سال 1393

یوسف ترابی

دکتر علی بیکمرادی 

 

 

7

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه

بررسی تاثیر صافی High fluxوLow fluxبر کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی

مهری صفری

دکتر خدایار عشوندی

 

 

8 پایان نامه اخذ کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی تاثیر مشاوره براساس الگوی اعتقاد بهداشتی بررفتارهای پیشگیری کننده ازپوکی استخوان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان درسال 1394 الهام حسامی دکتر فاطمه شبیری
9 پایان ‌نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته پرستاری مراقبت‌های ویژه بررسی ارتباط استرس شغلي و رضایت شغلی با فرسودگی شغلی پرستاران بخش های مراقبت ویژه مراكز آموزشي و درماني دانشگاه علوم پزشكي همدان مصطفی سلیمیان ریزی دکتر علی بیکمرادی
10 طرح تحقيقات دانشجويي تعيين اولويت كدهاي اخلاقي حرفه مامايي از ديدگاه دانشجويان مامايي دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال 1393 فائقه گل عليزاده دكتر زهرا معصومي قاضي نوري طباطبايي
11 پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته پرستاري مراقبت هاي ويژه بررسي وضعيت  استانداردهای مهار فیزیکی بیماران و عوامل مرتبط با آن در بخش های مراقبت وي‍ژه بيمارستان ها ي دانشگاه علوم پزشكي همداندر سال 1393 سيده زهرا سعيدي كوشالشاهي دكتر مهناز خطيبان
12 پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته پرستاري گرايش مراقبتهاي ويژه ررسي تأثیر انجام تمرینات جسمانی بر پارامترهاي خوني بیماران همودياليزي در بيمارستان بعثت و شهيد بهشتي همدان سال1394 علي نظاملو

دكتر خدايار عشوندي

13 پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته پرستاری گرایش داخلی تأثیر آموزش خود مراقبتی بر خودکارآمدی بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان نگار کاظمی افسر امیدی
14 پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته آموزش پرستاري گرايش داخلی جراحی

تاثیر آموزش رفتار های ارتقاء دهنده سلامت بر کیفیت زندگی بیماران

تحت همودیالیز شهر همدان 1394-1393
سحر ذوالنوری دكتر سید رضا برزو