صفحه اصلی > مدیریت امورتحقيقات  > روابط بین الملل و بین دانشگاهی > پروژه ها و پایان نامه ها > دانشکده دندانپزشکی 

ردیف

نوع پروژه

عنوان طرح یا پایان نامه

مجری

استاد راهنما یا همکاران

چکیده فارسی

چکیده انگلیسی

1

پايان نامه جهت اخذ دکترای عمومی دندان پزشکی

بررسی مقایسه ای دو سیستم پروفیلاکسی حرفه ای در برداشت پلاک و شکست اتصال بین براکت و دندان در بیماران تحت درمان ارتودنسی

فائزه بهگزین

دکتر بنفشه پورمرادی

 

 

 

2

پایان نامه جهت اخذ دکترای عمومی دندان پزشکی

بررسی نگرش اعضای هیات علمی دانشکده دندان پزشکی همدان  نسبت به اخلاق حرفه ای در سال تحصیلی 95-94

محمدرضا محمودی

دکتر لقمان رضایی صوفی

دکتر امیرفرهنگ میراسماعیلی

 


3

پايان نامه براي دريافت درجه ي دکتري عمومي در رشته ي دندانپزشکي

بررسی تغییرات استخوانی در بیماران با علائم اختلالات مفصل تمپورو ماندیبولار در تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی

امیرحسین بحرانی

دکتر فاطمه حافظ ملکی 

دکتر عباس شکری

 

 

4

پایان نامه جهت اخذ دکترای عمومی دندان پزشکی

بررسی توصیفی کیست های داخل استخوان فکی بیوپسی شده

در پرونده های بیماران مراجعه کننده به کلیه مراکز درمانی و

آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان از سال 1375

تا 1393

محمدامین زندی

دکترشکوفه جمشیدی

 

 

 

خروج