صفحه اصلی > مدیریت امورتحقيقات  > روابط بین الملل و بین دانشگاهی > پروژه ها و پایان نامه ها > دانشکده توانبخشی 

ردیف

نوع پروژه

عنوان طرح یا پایان نامه

مجری

استاد راهنما وهمکاران

چکیده فارسی

چکیده انگلیسی

1

طرح تحقیقاتی

بررسی مقایسه ای پاسخ های ساقه مغز در افراد شنوای هنجار

 با و بدون وزوز

نسرین گوهری

فرهاد فراهانی

وحید راشدی

عطا حیدری

مریم عمادی

 

 

2

طرح تحقیقاتی

بررسی عملکرد شنوایی

درچرخه ی هورمونی استروژن _ پروژسترون

دکتر سیده فرانک امامی

نسرین گوهری، مریم برزویی، حسین رمضانی

 

 

3

طرح تحقیقاتی

دانشجویی

بررسی رابطه ی اعتیاد به اینترنت واحساس تنهایی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان

الهام ذوالفقاری

ناهید نوروزی

 

وحید راشدی

 

 

خروج