سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > شورا ها و كميته ها > مراکز توسعه تحقيقات باليني > معرفی واحد توسعه تحقیقات بالینی 

 

واحد توسعه تحقيقات باليني دانشگاه علوم  پزشكي همدان در تاريخ 17/10/  1384 و با ا هداف ذيل افتتاح گرديد:

1-توانمند سازي اعضاء هيئت علمي باليني در پژوهش

2-تقويت روحيه پژوهش و كار جمعي در اعضاء هيئت علمي باليني

3-ارتقاءكمي وكيفي پژوهشهاي باليني

4-توانمند سازي وجلب مشاركت پرسنل درماني بيمارستانها در تحقيقات باليني

چنان كه ازاهداف تدوين شده مشخص است‌‌‍‍  مخاطبين و يا به عبارت بهتر صاحبين اين واحد اعضاءمحترم هيئت علمي باليني دانشگاه مي باشند كه با حضور فعالانه و مشاركت در رونق گرفتن اين واحد خواهند توانست ضمن نهادينه كردن پژوهش در فعاليتهاي علمي و آموزشي خود ،در جهت ارتقاء كمي و كيفي پژوهش در دانشگاه نيز قدمهاي موثري بردارند.

خروج