سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > معاونت تحقيقات و فناوري > شرح وظایف معاون تحقیقات و فناوری  

شرح وظايف معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

 • بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیتهای پژوهشی و فناوری
 • مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی و ارزیابی عملکرد سالانه
 • تماس با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و فناوری و مبادله خدمات علمی
 • تنظیم و بازنگری سند استراتژیک تحقیقات و فناوری دانشگاه
 • اداره امور واحد های پژوهشی تابعه و وابسته به دانشگاه
 • همکاری در ارائه خدمات علمی فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینار ها و کنفرانسهای علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاه و سایر موسسات
 • همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای سایر موسسات غیر دانشگاهی
 • نظارت بر کلیه امور تحقیقات و فناوری دانشگاه،کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه
 • برنامه ریزی جهت استفاده اعضاء هيات علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارجی برابر ضوابط مصوب
 • تهیه برنامه پژوهشی دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت برای طرح در شورای پژوهشی دانشگاه
 • برنامه ریزی جهت چاپ و انتشار تالیفات و یا ترجمه کتب توسط اعضاءهيات علمی دانشگاه و نظارت بر فعالیت نشریات پژوهشی وابسته به دانشگاه
 • نظارت بر فعالیت شوراهای پژوهشی در دانشکده ها و مراکز تابعه
 • هدایت ،هماهنگی و نظارت بر فعالیت کمیته پژوهشی دانشجویان دانشگاه
 • ارائه گزارش عملکرد مالی و برآورد اعتبار سالیانه امور پژوهشی دانشگاه جهت طرح در هيات رييسه
 • نظارت بر کلیه مراکز تحقیقاتی تحت پوشش دانشگاه (مستقل و غیر مستقل)
 • نظارت بر کلیه مراکز توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه 
 • نظارت بر فعالیت های مرکز رشد دانشگاه
 • برنامه ریزی در خصوص ارتباطات بین دانشگاهی و سایر موسسات و سازمان ها
 • برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر امور حوزه فناوری دانشگاه از قبیل طرح های ارتاط با صنعت و جامعه، طرح های فناوری، مالکیت فکری و ثبت اختراعات و ابداعات
 • نظارت بر شوراهای مرکز رشد، شورای فناوری سلامت و کمیته های فناوری دانشگاه
 • برنامه ریزی و نظارت در خصوص توسعه زیرساخت های فنی و فیزیکی اتاق تمیز دانشگاه
 • برنامه ریزی در خصوص توسعه آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه و ایجاد زمینه های لازم جهت پیوستن به شبکه آزمایشگاهی جامع کشور

 

خروج