سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات > اولويت هاي تحقيقاتي > اولویت های تحقیقاتی سال 1393 > اولویتهای تحقیقاتی معاونتها > اولویت های تحقیقاتی معاونت غذا و دارو  

ص ) اولویت های تحقیقاتی معاونت غذا و دارو

1) حوزه آزمایشگاه:

ص-1-1.بررسي میزان افلوکساسین M1 در شیرهای پاستوریزه واحدهای لبنی استان همدان

ص-1-2.بررسي آلودگی قارچی و تعیین میزان افلوکساسین در مغز گردو سطح عرضه استان همدان

ص-1-3.بررسي مهاجرت ملامین در پنیر UF

2) حوزه دارو:

ص-2-1.تدوین و بررسي شاخصهای کارآمدی نظام دارویی کشور

ص-2-2.بررسی میزان داروهای گیاهی تجویز شده توسط پزشکان عمومی و متخصص

ص-2-3.بررسي ميزان پایبندی پزشکان به دستورالعمل‏های تجویز دارو

ص-2-4.بررسي شاخص‏های تجویز دارو در نسخ آزاد پزشکان

ص-2-51.بررسي شاخص‏های مصرف خودسرانه دارو در استان

ص-2-6.بررسی تأثیر اجرای برنامه های هفته پیشگیری از مسمومیت ها بر میزان آگاهی عموم

ص-2-7.بررسي میزان رضایت مندی بیماران از نحوۀ ارائه خدمات دارویی در بیمارستانها

ص-2-8.بررسی هزینه ناشی از عوارض مصرف آنتی بیوتیک ها در بیمارستانها

ص-2-9.بررسي میزان بستری و هزینه درمانی ناشی از مصرف خودسرانه داروها در استان

ص-2-10.بررسي سطح آشنایی و توقعات مردم از مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم

ص-2-11.بررسي سطح آگاهی دانشجویان سال آخر رشته پزشکی از اندیکاسیون‏ها و عوارض جانبی داروهای کورتیکوستروئید

ص-2-12.بررسی الگوی مقاومت میکروبی در بیمارستانها

ص-2-13.بررسي میزان تأثیر آموزش کارکنان بیمارستان در کاهش آلودگی و عفونت بیمارستانی

ص-2-14.بررسي علل بروز تخلفات داروخانه ای

ص-2-15.بررسي خطاهای رایج دارویی بین پرستاران بیمارستان ها

ص-2-16.بررسي میزان آگاهی مردم از مفهوم قاچاق و عوارض مصرف داروهای قاچاق

ص-2-17.ارزیابی کیفیت داروها در بازار مصرف (PMS)

ص-2-18.تعیین میزان خسارت ها و ضایعات دارویی در بیمارستان های استان

ص-2-19.مطالعه فرمول ترکیبی و داروهای ساختنی تجویز شده توسط پزشکان متخصص استان

ص-2-20.بررسی میزان و علل اعتقاد بیماران به شکل تزریقی دارو در مقایسه با اشکال دیگر دارویی

ص-2-21.علل سوء مصرف مواد و بیشترین ماده مورد سوء مصرف در استان

ص-2-22.بررسی و شیوع مسمومیت با انواع مواد مخدر

ص-2-23.بررسی میزان اثر اجرای بیمه روستایی و پزشک خانواده در مصرف سرانه دارو در استان

ص-2-24.بررسی قوانین مرتبط با صنعت گیاهان دارویی و ارائه پیشنهادات اصلاحی

3) حوزه غذا:

ص-3-1.بررسي و اندازه‏گیری باقیمانده سموم کشاورزی در محصولات کشاورزی استان

ص-3-2.بررسي وضعیت روغن‏های خوراکی مورد مصرف در استان

ص-3-3.بررسي وضعیت فراوانی و علل مسمومیت های غذایی (FBO)

ص-3-4.بررسي وضعیت مواد غذایی قاچاق در سطح عرضه

ص-3-5.بررسي میزان مهاجرت منومر در ظروف یکبار مصرف

ص-3-6.تأثیر غنی سازی آرد با آهن و اسیدفولیک بر میزان هموگلوبین

ص-3-7.بررسي Shelf life آردهای تولیدی استان

ص-3-8.تأثیر نوع بسته بندی در ماندگاری مواد غذایی

ص-3-9.بررسي باقیمانده سموم و آفات کشاورزی در غلات

ص-3-10.بررسي اختلالات تغذیه‏ای در دانش آموزان استان

ص-3-11.بررسي تأثیر فیلم های ضد میکروبی در ماندگاری مواد غذایی

ص-3-12.بررسي تأثیر فیلم های نانوکامپوزیت در میزان ماندگاری و کیفیت مواد غذایی

ص-3-13.بررسي باکتریهای پروبیوتیک بر روی محصولات لبنی

ص-3-14. بررسی تأثیر امواج مایکرویو، کاهش بار میکروبی مواد غذایی و افزایش ماندگاری

ص-3-15. بررسی میزان نگهدارنده ها و نحوه بوجود آمدن آنها در صنایع لبنی

ص-3-16. بررسی میزان سموم و فلزات سنگین در محصولات موجود در سبد غذایی خانوار

ص-3-17. بررسی فلزات سنگین در محصولات آرایشی

ص-3-18. طرحهای تحقیقاتی منتج به تولید محصولات غذایی به منظور ایجاد ارتباط با دفتر صنعت و دانشگاه

خروج